Какво представляват акупунктурата и електроакупунктурата?

Akupunktura-pri-karpal-tunel-sindromАкупунктурата е метод на лечение в Традиционната Китайска Медицина с хилядолетна история. В съвремието той представлява минимално-инвазивна лечебна процедура, при която чрез въвеждане в тялото на пациента на тънки като косъм иглички се предизвикват оздравителни ефекти.

Електроакупунктурата е съвременна методика, при която в допълнение към поставените в акупунктурни точки игли се прилага слаб електрически ток. Той е с различни характеристики според желаните терапевтични ефекти.

 

Защо електроакупунктура едновременно с акупунктура при синдрома на карпалния канал?

Elektroakupunktura-karpal-tunel-sindromОт десетилетия е известно, че акупунктурата дава отлични резултати в лечението на пациентите със синдрома на карпалния канал. Съвременните изследвания показват дългосрочните ефекти при нейното прилагане в комбинация с електроакупунктура. До края на 2017 г. не се знаеха механизмите на въздействие и постигане на лечебните ефекти при пациентите с карпал-тунел синдром. Най-новото проучване, проведено в Националния Институт по Здравеопазване на САЩ, дефинитивно установява механизмите и доказва ефектите на акупунктурата, комбинирана с електроакупунктура. За документирането им са използани на най-съвременни неврофизиологични и невроизобразяващи методи – електромиография (неврофизиологично изследване), магнитен резонанс (МРТ) и DTI. Проучването установява, че само електроакупунктурата в комбинация с акупунктурата води до настъпване на дефинитивни промени в централната и периферна нервна истема. Нещо повече, доказва се дългосрочността на ефектите и постигнатите резултати при едновременното приложение на двете методики.

 

Предимства на методиката

Едновременното приложение на акупунктурата и електроакупунктурата е доказало ефективността си в успешното лечение на синдрома на карпалния канал. Установяването на механизмите на действие и на ефектите върху централната и периферната нервна система гарантират дългосрочността на резултатите. И при двете методики не съществува риск от настъпване на негативните ефекти от медикаментозната терапия. Проведеждането им от сертифициран специалист предоставя възможност за ефективно лечение и предотвратяване на усложненията на синдрома на карпалния канал, както и последващата необходимост от провеждане на оперативни интервенции върху китката на ръката при пациентите.

Както акупунктурата, така и електроакупунктурата не изискват специална подготовка от страна на пациента преди и по време на нейното провеждане. Те могат да се проведат по всяко време на денонощието, без пациентите да нарушават ежедневния си ритъм. Веднага след приключване на процедурата те могат да се върнат към нормалното си ежедневие, без да е необходимо да извършват специфични дейности за запазване ефекта от лечението.

 

Как протича працедурата?

По време на процедурата се поставят тънки като косъм акупунктурни игли в специално подбрани и доказали ефективността си биологично-активни точки. Първоначално се почистват местата на поставяне на иглите с 70% спирт, като по този начин се дезинфекцира кожата в местата на убождане. Иглите се въвеждат много леко, почти безболезнено в точките. След поставянето им се предизвиква особено усещане, наречено „de-qi“, което е индивидуално за пациента. То се описва от пациентите като разливане на топлина, разпъване, разтягане, смъдене, тежест или друго.

Procedura-karpal-tunel-sindrom (600 x 400)В лечението на синдрома на карпалния канал едновременно с конвенционалната акупунктура се използва и електроакупунктурата, която води до по-бързо и ефективно обезболяване. При нея след постигане на усещането на „de-qi“, към една или две двойки иглички се прикачат електроди свързани с апарата за електроакупунктура. Между всяка двойка се прилага слаб електрически ток, генериран от най-съвременен апарат “Hwato” работещ с батерии от 1.5 V. Той е с микропроцесорно управление и позволява изключително фино регулиране на силата на тока, приложена между две акупунктурни игли. Лекарят подбира между иглите на кои акупунктурни точки той да се използва. В зависимост от това дали ще се използват локални и/или отдалечени точки, се подготвят една или две двойки електроди. Токът, който се прилага между игличките е толкова слаб, че предизвиква единствено усещане подобно на лазене на мравки около мястото на иглата (повече за за електроакупунктурата може да прочетете тук). На фона на настъпващите  веднага след процедурата положителни ефекти, по време на следващите такива пациентите търсят засилване на ефекта, като молят за повишаване на интензитета на тока. Поради тази причина и поради установените клинични резултати той се повишава до умерено силен, като не предизвиква усещане за болка.

В допълнение на така описаните двойки иглички, между които се пуска слабия ток, се използват допълнителни акупунктурни точки. Те са разположени на различни места, като отново са индивидуално подбрани от лекаря и според избраната методика това може да бъдат точки близки до мястото на оплакванията на пациента на същата ръка, на срещуположния крак или и на двете места. Трябва да се отбележи, че допълнителните акупунктурни точки се обработват ръчно, като всяка от иглите се стимулира до постигане на т.нар. усещане на „пристигане на лечебната енергия Qi“ в съответната точка.

След поставянето им иглите се оставят на място 20 минути, като през това време апаратът за алектроакупунктура работи непрекъснато. След изтичане на времето иглите се махат от местата им и пациентите се завръщат към обичайното се ежедневие.

 

Продължителност на лечението

Лечението на синдрома на карпалния канал с акупунктура/електроакупунктура продължава 8 седмици. През първите 3 седмици се провеждат по 3 процедури седмично, през следващите 2 седмици по две процедури, а през последните 3 седмици по една процедура седмично.

 

Механизми на електроакупунктурата и класическата акупунктура в лечението на синдрома на карпалния канал

EMG-karpal-tunel-sindrom (275 x 184)В резултат на лечението с акупунктура и електроакупунктура при пациентите със синдрома на карпалния тунел, се установяват промени както в самия периферен нерв /n. medianus/, така и в главния мозък.

В условията на болест в периферния нерв се удължава времето на преминаване на нервния импулс през оначи негова част, която преминава през канала на китката. Съвременните изследвания показват, че в резултат на акупунктурата и в частност на електроакупунктурата настъпва възстановяване на скоростта на провеждане на нерва през канала. По този начин времето на преминаване на нервния импулс се скъсява, връща се в норма и при пациентите настъпва облекчаване на симптомите и оздравяване. Интересно е, че за настъпване на този ефект от по-голямо значение е провеждането на т.нар. дистална или далечна акупунктура, при която електроакупунктурата се прилага между две акупунктурни точки разположени на срещуположния глезен на пациента.

Brain-effectsНа нивото на главния мозък се установява, че при пациентите с карпал тунел синдром са настъпили промени в мозъчната кора, свързани с оздравяването на пациентите. За референция се използва отстоянието в първичната сетивна мозъчна кора на зоните отговорни за усещанията на втори и трети пръст на ръката. Именно това отстояние при пациентите е намалено, а в резултат на провеждането на лечението се възстановява. Установява се, че за настъпване на този ефект роля има провеждането на акупунктура на китката, а не на глезена.

Ето защо може да се спекулира, че използването едновременно на локална и далечна електроакупунктура би могла да доведе до засилване на лечебните ефекти и да направи провеждането й референт в лечението на синдрома на карпалния канал.

 

Дългосрочност на ефектите

Обяснение за дългосрочността на ефектите на електроакупунктурата в лечението на синдрома на карпалния канал дава магнитно-резонансната томография (МРТ) и DTI.

След провевеждане на лечението с електроакупунктура, при пациентите се установява възстановяване /т.е. уголемяване/ на сепарационното отстояние в мозъчната кора между зоните в главния мозък, отговорни за усещенията от втори и трети пръст на ръката. Това се документира с магнитно-резонансна томография (MRI). Изследователите спекулират, че ефектите се обясняват с прецеса на миелинизация в централната нервна система.

Фактическото намаляване на латентното време на преминаване на нервния импулс през канала на нерва, документира дългосрочността на ефектите на нивото на периферната нервна система и се обяснява с установените чрез DTI невропластичност медиирана на нивото на първичната соматосензарна кора.

 

Заключение

Последните научни изследвания установяват, че ефективността на лечение на синдрома на карпалния канал чрез комбинация на електроакупунктурата и акупунктурата е по-висока от тази на конвенционалната медикаментозна терапия. Така се постига по-ефективно лечение и се гарантира дългосрочност на резултатите.

Електроакупунктурата, сомбинирана с акупунктура би могла да бъде средство на избор за пациентите в лечението на синдрома на карпалния канал при лека и умерена форма на синдрома.

 

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. /специалист по нервни болести и член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина/

Към лентата с инструменти