Akupunktura-pri-zatlastjavaneПоставянето на акупунктурни игли в биологично активни точки при затлъстяване е доказало ефективността си през вековете. Затлъстяването се дефинира като повишаване на индекса на телесната маса над 30. То настъпва при нарушаване на равновесието между приема на калории и тяхното изразходване чрез физическата дейност. Голямо значение за пациентите с напредване на възрастта е забавянето на обменни процеси и промените в метаболизма.

Акупунктурата е ефективна при затлъстяване, тъй като постига корегиране на трите основни патогенетични механизма.  На първо място директно повлиява приема на калории, води до ускоряване на метаболизма, а чрез подобряване на кондицията помага за подобряване на физическата дейност. Така се повлиява и на третия механизъм, а именно изразходването на необходимия брой калории.

Чрез акупунктурата се постига намаляване на апетита и респективно на приема на калории. Това се постига чрез поставянето на тънки като косъм акупунктурни иглички по ужната мида (ухото) и по тялото. Ефектите са насочени към главните органи на храносмилателната система и особено към стомаха. Причината е, че стомахът е този който определя колко храна ще се приеме по Aurikuloterapia-zatlastjavaneвреме на хранене. Достигането на нужния обем изпраща сигнали до мозъка, които казват, че вече сме сити и нямаме нужда от повече храна. Именно чрез акупунктурата може да се постигне намаляване на обема на приемана храна, която е нужна за стартиране на тези сигнали. Специфична точка за намаляване на „вълчия апетит“ е разположената на 6-та позиция точка от меридиана на тънкото черво. В допълнение чрез иглите директно се повлияват центровете за глад и жажда. Използват се най-близо разположените точки до тях, а именно тези върху ушната мида. Ето защо по време на лечението на повишения апетит освен игли в областта на корема се поставят и такива в областта на ушната мида (аурикулотерапия).

По време на акупунктурната процедура се стимулира целия стомашно-чревен тракт, като се цели по-ефективно усвояване на храната. Неслучайно в рецептурите се включват „алармените“ точки на стомаха, тънкото и дебелото черво. В болестните процеси те са основните, които „алармират“ за наличен проблем и затова задължително се използват по време на терапията. По-доброто усвояване на храната допълнително намалява нуждата от прием на голям обем такава, като по-доброто й усвояване гарантира по-пълноценно хранене при намалена консумация.

MoxoterapijaАкупунктурата разполага със специфични акупунктурни точки насочени към намаляване на консумацията на мазни храни и на много сладки храни съдържащи рафинирана захар. Както се знае приемът на рафинирана захар повишава значително риска от затлъстяване поради внезапното повишаване нивата на инсулин в кръвта. Приемът на мазни храни допълнително води до тяхното натрупване и изграждане на мастни депа в организма. Възможността да повлияем това неспирно желание на пациентите за консумация на такъв тип храни е мощно средство в борбата със затлъстяването. В тази борба често на помощ идва моксотерапията.

С акупунктурата и акупресурата (обработване с пръсти на акупунктурни точки) се влияе върху задържането на течности в организма и на чувството за постоянна подутост на тялото. В допълнение чрез стимулиране на органите отговорни за обмяната на течности в организма, може допълнително да се повлияе върху водната обмяна.

Традиционната китайска медицина разпознава няколко модела затлъстяване. Първият е свързан с прекомерния прием на храни или т.нар. „огън в стомаха“. Неговото лечение обсъдихме по-горе с използването на точките за намаляване обема на приеманата храна, подобряване на нейната обработка и осигуряване на енергоразхода. Привтория тип има задръжка на „влага“ или „слуз“ в организма. При него чрез осигуряване обмена на течностите (обсъден по-горе) и засилване на отговорния за натрупването на влага и слуз „китайски дълак“ се осигуряват добра трансформация на „слузта“. При третия тип има слабост на „Ян“ енергията на бъбрека и дълака. Обикновено затлъстяването при тях се съпътства от слабост в гърба и пояса и болки в коленете. Затова усилията са насочени към засилване на „китайския бъбрек“ и приема на храни, които водят до покачването на неговата „Ян“ енергия в към стимулирането на „дълака“.

Akupresuren-masajСъществено в борбата със затлъстяването е възможността при нежелание за поставяне на игли да се използва акупресура. При нея вместо игли се използват пръстите на ръцете. По този начин се обработват биологично активните точки, като чрез пръстите точките се стимулират или инхибират (подтискат). Възможност да работим с ръце върху тялото на пациента без игли представлява значима алтернатива за по-чувствителните пациенти. Повече за акупресурата при затлъстяване прочетете тук.

Обикновено в края на процедурата акупунктура или акупресура се препоръчва провеждането на разтриващи пасажи по хода на хълбочната кост с цел оформяне на тънка талия.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. (член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина)

 

Към лентата с инструменти