Licev-nerv-majsto-na-nachalo

Анатомия на лицевия нерв в черепната кухина: Лицевият нерв произхожда от една част на главния мозък наречен мозъчен ствол. Самият мозъчен ствол се състои от няколко части и частта в която се намира ядрото и корена на лицевия нерв се нарича мост.

На повърхността на главния мозък лицевия нерв излиза в ъгъла оформен от моста и малкия мозък. След излизането си нервът навлиза в общ костен канал с друг нерв, а след това и в собствения си костен канал (Facial canal на картинката).

Анатомия на лицевия нерв след излизане от черепа: От черепа нервът излиза през отвор разположен между шиловидния (proc. Styloideus) и Licev-nervсисовидния (proc. Mastoideus) израстък и се разделя на няколко клона, които са отговорни за движението на лицевите мускули. Освен чисто моторни клончета лицевият нерв има още няколко вида влакна, които добавят функции към основната му функция да контролира мимиката на лицето. Първия тип влакна отговарят за слъзната секреция, втория тип влакна отговарят за контрола на малък мускул в средното ухо и оттам за нивото на звука, трети тип отговарят за вкуса в предните 2/3 на езика и секрецията на слюнчените жлези, а четвърти тип обезпечават чувствителността на част от външния ушен канал и малка зона зад ухото. Именно тези допълнителни функции на нерва помагат за определяне точното място на увреда на нерва вътре в собствения му канал.

И така „Къде може да се увреди лицевия нерв?“

 За съжаление лицевият нерв може да се увреди практически навсякъде /по цялата си дължина/ –MRT-pri-tumor-na-licevija-nerv от неговото ядро в главния мозък /номер 7 на картинката/ до мястото му на излизане от костния канал на черепа. В тази връзка се различава централна /в мозъка/ увреда на нерва и периферна /извън главния мозък/ увреда. Всяка от тези два вида увреда трябва да се прецизира, тъй като съществуват различни причини за увредата. В допълнение има много видове периферна увреда според мястото на проблема. Затова най-важната задача на невролога е да определи мястото на увредата и от там да разграничи възможната причина.

Централната увреда на нерва има типична клиника и там нещата са обикновено ясни. Характерно е, че обикновено със засягането на лицевия нерв страда и подезичния нерв /осигурява подвижността на езика/, както има и допълнителни находки от увредата на т.нар. дълги проводници на главния мозък.

Периферната увреда е по-комплицирана от гледна точка определяне мястото на увреда.

В тази връзка се разграничават следните синдроми:

  1. Синдром на увреда под отделянето на хорда тимпани /съдържа по-горе описаните Mesta na uvreda na-licevija-nervвкусови влакна и тези отговорни за секрецията на слюнчените жлези – буква D на картинката/ – тук са характерни всички симптоми на увреда на мускулите, за които е отговорен лицевия нерв: изглаждане на бръчките на лицето, невъзможност да се затвори окото и видимо придвижване на очната ябълка нагоре, увисване на устния ъгъл, невъзможност да се покажат зъбите, да се надуят бузите и да се подсвирква.
  2. Синдром на увреда над отделянето на хорда тимпани /буква С на картинката/– тук се добавя нарушение на вкуса, както и намаляване на слюнчената секреция от същата страна на увредата
  3. Синдром на увреда над отделянето на втория тип влакна описани по-горе, а именно тези на n. stapedius /буква В на картинката/– към оплакванията по-горе се добавя и повишена чувствителност към звуци поради невъзможността на нерва да контролира напрежението на слуховата мембрана.
  4. Синдром на увреда на ганглия на нерва /оградената с кръг зона на картинката/в собствения му костен канал – към всички по-горни симптоми се добавя и болка зад ухото в т.нар. зона на Hunt
  5. Синдром на увреда на лицевия нерв над отделянето на клончетата отговорни за слъзната секреция /буква А на картинката/ – допълнително се получава и сухота на окото от същата страна
  6. Синдром на увреда във вътрешния слухов проход, където той е разположен в непосредствена близост до нерва отговорен за слуха и равновесието – тук се добавят симптоми от увредата на този нерв
  7. Синдром от увредата на нерва в мястото му на излизане от главния мозък – в ъгъла между моста и малкия мозък – т.нар. синдром на понто-церебеларния ъгъл.

За правилното определяне на мястото на увреда и свързаната с него причина за възникване на оплакванията е изключително важно доброто познаване на анатомията на лицевия нерв и прилежащите му структури. Невролозите са най-добре запознати с диференциалната диагноза на увредата. Лечението на пърезата на лицевия нерв зависи от установената причина в резултат доброто клинично диференциално-диагностично миследе и на проведените допълнителни изследвания. Лечението чрез методите на Традиционната Китайска Медицина е неизменна част от лечението на пациентите с пареза на лицевия нерв. Тя разграничава централната от перифернатаfacialnervpalsy увреда на нерва и ги свързва с различни енергийни системи на тялото. Добрият специалист по ТКМ може да помогне изключително много за бързото възстановяване на пациента. Д-р Бужов е невролог с богат опит в лечението на пациенти с пареза на лицевия нерв. Като специалист невролог и практикуващ ТКМ той отговаря най-много на нуждите на пациентите за експертно мнение и лечение.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

Към лентата с инструменти