Неврологията, мануалната медицина и акупунктурата се комбинират чудесно в ежедневната практика на специалиста. Познаването на анатомията на централната и периферна нервна система, на взаимовръзките и начина на функциониране на най-сложната система в човешкото тяло, каквато е нервната, дават предимство на невролога в диагностицирането и лечението на едни от най-честите болести на нашето съвремие, каквито са нервните болести. Една от най-честите причини пациентите да търсят специализирана неврологична помощ са острите и упорити болки в кръста, които обикновено са от гръбначен произход /дискови протрузии и хернии/. Мануалната медицина е тази, която най-бързо и ефективно се справя с оплакванията предизвикани от тези структурни промени и дава насока на пациентите за провеждане на профилактика. Тя успешно премахва структурни и функционални нарушения на периферните стави на горния и долния крайник, а също и зачестилите „блокажи“ в таза. Понякога и то нерядко, единствената надежда на пациентите остава най-древната методика, практикувана от около 5000 години, каквато е акупунктурата. В този сайт са представени възможностите на всяка от тези методики заедно и поотделно, в лечението на едни от най-честите и най-добре повлияващите се заболявания в общата и неврологична медицинската практика. Заповядайте!

Автор: Д-р Борян Бужов д.м. /член на управителните съвети на Българското дружество по Мануална Медицина на  Вертеброгенните Заболявания и на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина/

Към лентата с инструменти