Мигрена, шийно главоболие (шийна мигрена) и тяхното успешно лечение с акупунктура, електроакупунктура и мануална терапия

 

Съществуват много и различни видове главоболие. Мигрената Migrenaе хронично влошаващо качеството на живот на пациентите състояние, при което главоболието е основен симптом. Честотата на пристъпите варира от единични такива до настъпващи почти ежедневно или тежки пристъпи продължаващи до няколко дни /мигренозен статус/. Когато честотата на мигренозните пристъпи е висока, силата на болката е голяма или пристъпите са много продължителни, се налага провеждане на профилактика с различни групи медикаменти. За съжаление всички те имат повече или по-малко странични ефекти, които допълнително могат да влошат качеството на живот на пациентите. Тук китайската медицина и в частност акупунктурата се намесва с възможността за дългосрочна корекция на състоянието, като се изключат всички странични ефекти на конвенционалното лечение с медикаменти. Съществува известен дискомфорт при поставянето на някои от иглите, но той е само в момента на преминаването на иглата през кожата и напълно липсва след това.

Традиционната китайска медицина разполага с големи Liver-Yang-Risingвъзможности за повлияване на симптомите на мигрената. Тя работи с модели, към които се групират и отнасят оплакванията на пациентите. В почти всички случаи на мигрена основна роля за нейната поява играе черния дроб, като допълнитено се намесват бъбрека и/или белия дроб. Най-характерното оплакване, причинено от нарушената енергетика на черния дроб е пулсиращото главоболие. И така в най-високия процент от случаите става въпрос за т.нар. „чернодробен огън“ или „покачващ се чернодробен Янг“. Тъй като това са термини от китайската медицина няма да се опитвам да ги тълкувам, а ще опиша каква е тяхната изява. При двата синдрома основните оплаквания се припокриват и изпълват основния комплекс от симптоми –  силна пулсираща болка, гадене с или без повръщане, непоносимост към светлина, шум или определени силни миризми. Допълнителни симптоми са раздразнителност, смущения в съня, замайване, шум в ушите. Типичен за мигрената е т.нар. струнен пулс, който се нарича така поради усещането, което предизвиква под пръстите на провеждащия диагностиката. Той се усеща като струна и може да се намери на двете ръце, само на лявата ръка и дори единствено на определена позиция на лявата ръка. Когато има чернодробен огън се добавят горчив вкус в устата, появява се жажда, очите се зачервяват, установява се зачервен език с жълт налеп, запек и при задълбочено интервю пациентите съобщават за отделяне на малко количество тъмна урина.

Лечението на така описаните симптоми с акупунктура е патогенетично и симптоматично. ПървоAkupunktura-pri-migrena трябва да се определи какъв е модела на засягане – дали е предимно „синдром на покачващ се чернодробен Янг“ или е предимно „синдром на чернодробен огън“. В основата на настъпването на синдрома на „покачващ се чернодробен Янг“ стоят няколко други състояния, а именно: дефицит на кръв в черния дроб, дефицит на чернодробен „Ин“ или дефицит едновременно на чернодробен и бъбречен „Ин“. Всяко от тези състояния се придружава от съответни симптоми, които изясняват диференциалната диагноза на причината за развитие на „синдрома на покачващ се чернодробен Янг“. Така например при дефицит на кръв езикът е блед и с намален размер, докато при дефицит на чернодробен и бъбречен Ин налепът на езика е намален или дори липсва.

И така в патогенетичното лечение при най-често установените синдроми на „покачващ се чернодробен Янг“ и при „синдрома на чернодробния огън“се адресират установените по времето на прегледа причини. Чисто симптоматичното лечение включва така наречените локални и допълнителни точки, които имат отношение към съответния вид болка. Електроакупунктурата е модерен и мощен метод за повлияване на болката, като се използват същите точки, които стандартно подлежат на иглоубождане. Повече за лечението с акупунктура на мигренозното главоболие прочетете тук.

В диференциално-диагностично отношение трябва да се Manualna-manipulaciya-C2-3прецени доколко шията и по-точно шийния гръбнак има отношение към мигрената. Не са редки случаите на т.нар. шийна мигрена. Тогава неврологичното и мануално-медицинското изследване установяват проблеми в шийния гръбнак. Тяхното корегиране чрез методите на мануалната медицина могат да дадат моментален резултат. Тогава пациентите усещат голямо облекчение непосредствено след провеждане на манипулациите и контролния преглед и манипулации затвърждават така постигнатия бърз ефект. Това е причината такива промени да се търсят насочено и при установяване на проблеми в шийния гръбнак те да се корегират на момента (повече за шийната мигрена прочетете тук).

При възможност трябва да се използват препарати на традиционната китайска медицина. Тъй като е необходимо да се поръчват от специализирани аптеки и да се приготвят по определен начин тяхното приложение в България е доста ограничено. Възможността за работа в екип със специалист познаващ китайската фармакопея е безценно предимство в повлияването на това хронично и увреждащо качеството на живот състояние.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. /невролог и специалист по Мануална Медицина и Традиционна Китайска Медицина/

 

Към лентата с инструменти