Множествена Склероза и нейното Лечение

 

Множествената склероза е едно от заболяванията, които успешно се повлияват от лечение с акупунктура. Ранното започване на лечението гарантира успешно спиране на нейното развитие, подобряване и изчезване на оплакванията на пациентите и продължителни ремисии при спазване на определен режим от страна на пациентите.

Множествената склероза представлява автоимунно заболяване, при което организмът demielinizacia-na-nervnite-okonchanijaизработва антитела срещу собствен белтък, съдържащ се в миелиновите обвивки на нервните клетки в централната нервна система. Различни причини могат да доведат до тяхното производство, но на първо място се поставят вируси, които при определени обстоятелства се активират и стимулират имунната система.

Съществува определено географско разпространение на множествената склероза, което показва, че в тези зони се намират предпоставки (неуточнени), водещи до по-голямата заболеваемост. Такива са Северна Европа, Северна Америка, Южна Австралия, Южна Канада и др. Честотата там достига до >30 човека на 100 000 души, а честотата в България се изчислява на 40/100 000 население. Доказана е и ролята на генетични фактори, като при роднини на болните честотата на заболяването е по-висока.

Оплакванията при пациентите се дължат на промяна в Mehanizam-na-MSпроводимостта на нервните влакна. При нормални условия тя се осъществява чрез т.нар. салтаторен механизъм. При него импулсът прескача бързо от едно място на дългите израстъци /аксони/ на нервните клетки към съседно такова, което се осигурява от структурата на здравата миелинова обвивка. Когато тя е нарушена този механизъм спира да работи и скоростта на провеждане по нервните влакна намалява. Това води до неправилно провеждане на импулсите от главния и гръбначния мозък в самите структури на мозъка и извън него, което води до голямо разнообразие от симптоми.

Клинично се наблюдават промени в чувствителността на крайниците /сетивни нарушения/, намаляване на остротата на зрението /неврит на зрителния нерв/, мускулна слабост /двигателна симптоматика/, промяна в координацията на движенията /церебеларни симптоми/ и други. В зависимост от развитието на оплакванията във времето се различават различни форми на множествена склероза.

Диагнозата се поставя въз основа на клиничната картина, чрез съвременните изобразяващи Magniten-Rezonans-MSметоди и в случай на нужда чрез допълнителни изследвания /евокирани потенциали и изследване на гръбначномозъчната течност/.

Лечението на заболяването се разделя на такова в острия период и в междупристъпния период. Към всяка от системните терапии се добавят и медикаменти за специфичните оплаквания на всеки от пациентите.

Акупунктурата е безценен помощник в лечението на заболяването. Тя се провежда от квалифицирани специалисти по традиционна китайска медицина, като се прецизира типа на увредата. В допълнение се използват множество точки по крайниците, които имат за цел да възстановат тяхната функция.

Повече за всяка от темите по-горе прочетете в материала по-долу.

Клиника

Множествената склероза протича по няколко различни начина: пристъпно с пълно възстановяване и липса на оплаквания между пристъпите; пристъпно с непълно възстановяване и с прогресия между пристъпите; прогресиращо от самото начало на заболяването или прогресиращо след ясен период на пристъпно протичане с ремисии. Съществува доброкачествена форма на заболяването, при която пациентите са или с минимални оплаквания или с дълги периоди на липса на оплаквания. За съжаление съществува и злокачествена форма на множествена склероза, при която оплакванията прогресират бързо и се стига до тежка инвалидизация.

Традиционната китайска медицина за разлика от tongue-pale-with-teethmarksзападната медицина не разглежда симптомите поотделно или в група принадлежаща към една или друга анатомична област, а открива модели за всяка група оплаквания. Така например в началото на заболяването оплакванията на пациентите се дължат на натрупване на „влага в меридианите“ /каналите/. Използвам думата канали, за да си представите, че по тях тече жизнената енергия и при натрупване на „влага в каналите“ се затруднява движението на жизнената енергия в тях. Съвсем логично е тогава да настъпят симптоми, дължащи се на това забавяне в движението на енергията като изтръпване на крак, ръка или на половината тяло, чувство на тежест в крайниците или дискретна слабост в тях. В началото може да настъпи и намаляване на зрението, което също се причислява към синдрома на влага в каналите.

При прогресиране на множествената склероза настъпва концентриране на влагата и превръщането и в „слуз“, което още повече влошава потока на жизнената енергия. Органът, който най-много е засегнат е китайския дълак. Тогава, в допълнение на описаните по-горе оплаквания настъпват мравучкане в крайниците, намаляване на апетита и се наблюдават недобре оформени изпражнения. Често с дълака страда и стомаха, като към оплакванията се прибавят слабост в краката, начални затруднения в походката с препъване и лесна уморяемост.

В напредналите стадии оплакванията се свързват с проблеми в черния дроб и бъбрека, като към

оплакванията от влошена походка се добавят и характерните за дефицит на бъбречната енергия слабост в гърба и коленете, замайване, влошаване на паметта и проблеми с уринирането. Увредата на черния дроб пък е свързана със замъгляване на зрението.

В още по-напредналия стадий се добавят спазми в мускулите на краката, затруднено ходене с влошаване на походката и тътрене на краката, отслабване на мускулатурата, шум в ушите и нощни изпотявания.

В хроничните напреднали стадии на заболяването се Fizioterapija-pri-Mnojestvena-Sklerozaдостига до „стаза на кръвта“, която се проявява с големи трудности при самостоятелното придвижване, спазми на мускулите на краката, ригидност на ставите и болка в краката.

Диагностиката по езика във всеки един етап от заболяването разкрива промените, които опитният специалист разчита. Разбира се и пулсовата диагностика играе роля в изготвянето на образа на заболяването при конкретния пациент.

Лечение

Иглотерапията е може би най-доброто лечение на множествена склероза и средство на избор според практикуващите традиционна китайска медицина. Съществуват шест мостри на заболяването, според които се определя подбора на акупунктурните точки. Едновременно с тях се прилагат общоприети правила за лечението на множествената склероза чрез акупунктура.

При лечението на множествената склероза е важно чрез обработване на иглата да се предизвика у пациента усещане за разпространение на чувството на разпространение на енергията Qi по хода на меридиана /дъ-ци феномен/. Често се налага продължително манипулиране на иглата за предизвикване на въпросния дъ-ци феномен. Това се осъществява посредством различни движения от страна на терапевта на акупунктурната игла.

В лечението на множествената склероза се Meridian-na-debeloto-chervoизползват точки както според модела на увреда (виж клиниката по-горе), така и локални точки по ръцете и краката съобразени с оплаквания на пациентите. Така например най-важни за краката са меридианите на стомаха и жлъчния мехур. Обработката на точките по тях трябва да доведе до разпространение на усещането за „дъ-ци“ по хода на меридиана. Поставянето на игла например в точка 30 от меридиана на жлъчния мехур, разположена на седалището, трябва да доведе до разпространение на усещането чак до стъпалото, а ако това е невъзможно поне до коляното. Подобно усещане се очаква при манипулиране на иглата в точка 31 от меридиана на стомаха. За ръцете най-важен е меридианът на дебелото черво, по чийто ход се подбират най-много точки.

И тук е важно да се подчертае, че е необходимо да се предизвика разпространение на „дъ-ци“ феномена. Това понякога изисква време и търпение от страна на пациента и лекаря и е важна част от терапията. Поставянето на игли например в точки 15 и 14 на меридиана на дебелото черво е свързано с настъпването на такъв феномен.

Сковаността в ставите е често оплакване при пациентите. В тези случаи се включват точки от „ин“ меридианите на ръцете и краката, отговарящи за съответните стави. Така например при усещане на скованост в коленете се избира точка 8 от меридиана на черния дроб и така нататък.kanal-Du-mai

В лечението на множествената склероза се включват и т.нар. „чудесни меридиани“. Те се наричат така, тъй като нямат собствени точки и се активират само при определени обстоятелства. Най-важният за пациентите с множествена склероза е каналът управител. Чрез него се засълва китайския бъбрек, който е отговорен за правилното функциониране на нервната система и костите. Затова във формулите за лечение задължително присъстват точки от този меридиан. В допълнение се използват включващи точки на други чудесни меридиани в зависимост дали скованост на мускулите се усеща от вътрешната или външната част на краката.

Традиционната китайска медицина дава възможност да се лекуват и остро настъпващите симптоми. При бърза промяна в състоянието на пациентите или както е популярно да се говори в китайската медицина, при настъпване на симптоми тип „вятър“, се използват познати точки, които са отговорни за овладяване на този вид оплаквания. Така традиционната китайска медицина може да отговори на предизвикателствата в протичането на това сложно неврологично заболяване.

Лечението чрез убождане на акупунктурните точки разположени на главата – скалпакупунктура е друга съвременна методика на лечение. При нея се използват както стандартни акупунктурни зони на главата, така и специфични зони, разработени от Проф. Жу (Zhu). Ефективността и на двете методики се е доказала във времето, като методиката на Проф. Жу добива все по-голяма популярност, поради своята ефективност и възможността едновременно с поставянето и манипулирането на иглите да се извършва рехабилитация.

Съществуват множество добавки на различни компании, които се препоръчват в определени схеми. Подборът им трябва да става съобразно индивидуалните възможностите и липсата на противопоказания към основната терапия на пациентите.

Прогноза

Иглотерапията при лечение на множествена склероза осигурява значителна помощ за облекчаване оплакванията на пациентите. Нещо повече, тя спомага за забавяне прогресирането на заболяването. Независимо, че не може да го излекува, тези й възможности я правят незаменим помощник в лечението на пациентите с множествена склероза.

Колкото по-рано започне лечението на множествената склероза чрез изглотерапия, толкова по-добри са резултатите. Важно е терапията да започне докато пациентът може да ходи самостоятелно. Ако се чака, пациентът е прикован на инвалидна количка и не може да се предвижва самостоятелно, то тогава за съжаление резултатите са минимални или никакви.

Започването на лечението на множествената Happy Family_2склероза в ранните етапи на заболяването често води до пълно премахване на симптомите и изчезване на оплакванията на пациентите. В допълнение прогресията на заболяването може да спре за неопределен период от време. Необходимо е пациентът също да промени начина си на живот, чрез осигуряване на възможност за кратки почивки през деня, промени в диетата и не на последно място регулиране на честотата на половите контакти.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. (член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина)

 

 

 

 

 

Към лентата с инструменти