Ревматоиден артрит и останалите заболявания причиняващи проблеми в ставите

 

Ревматоидният артрит спада към групата на т.нар. системни ревматични заболявания. За него Revmatoiden-artritса характерни сутрешна скованост, болка в пръстите на ръцете при движение и оток. Те се дължат на възпаление на мембраната покриваща ставата отвътре, останалите структури изграждащи ставата, на бурсите /торбички/ около ставата и на сухожилията и техните влагалища. Освен Ревматоидния артрит, към системните ревматични заболявания спадат също Болест на Бехтерев /анкилозиращ спондилит/, остеоартрита, реактивния артрит при синдрома на Райтер, серонегативния спондилоартрит и имат обща патогенеза. Съществува друга група заболявания наречени колагенози, при които също може да се засегнат сериозно ставите. Най-ярък представител на тази група е системния лупус еритематодес. Други заболявания, при които се наблюдават болки в или около ставите са ставните изменения при псориазис /псориатичния артрит/, изолирани възпаления на сухожилия /тендинити/, на бурси /бурсити/, на съединителната тъкан /фиброзити/.

Традиционната китайска медицина разглежда всички описани по-горе заболявания като комплекс от симптоми, в които намира общи характеристики. Така например всички ревматични заболявания свързани с отока, болката, зачервяването на ставите и ограничението в движението спадат към т.нар. болезнен синдром на обструкция, който тя разделя в 4 подсиндрома и лекува по уникален начин всеки от тях. Общото при всички е настъпилата обструкция /стаза/ или нарушение на движението на „енергията Qi“ и „кръвта Xue“ по енергийните канали /меридиани/ на пациента. Разграничаването на различните подсиндроми става въз основа на допълнителните характеристики на настъпилата обструкция. За първия тип синдром – „Вятър с болезнена обструкция“ е характерно честата смяна на мястото на оплакванията, предизвикани от възпалението и „презкачането“  им от става на става. В допълнение се наблюдават и характерните болка и болестна чувствителност в мускулите и ставите, ограничаване на обема на движение в тях. При втория подсиндром – „Влага водеща до болезнена обструкция“ най-характерна е оточността на ставата, която е болезнена, възпалена, с отекли мускули около нея и с чувство за тежест и изтръпване на засегнатия крайник/ци. При третия подсиндром „Студов синдром на болезнена обструкция“ се засяга едностранно ставата със силна болка в нея и околните мускули и с ограничаване на движението в ставата. Четвъртия подтип „Болезнена обструкция с топлина“ може да се развие като резултат на всеки от останалите подтипове и най-често при втория подсиндром, когато се говори за комбиниран синдром на влага и потлина. Тогава се Revmatoiden_artrit_dlaniустановява затопляне и зачервяване на ставата/ите. Понякога се повишава телесната температура, появява се жажда, учестява се пулса –появяват се симптоми на една генерализирана инфекция. Ако оплакванията не се лекуват и състоянието не се овладее съществува възможност в дългосрочна перспектива да се развие т.нар. „Синдром на болезнена обструкция с натрупване на костна тъкан“. При него освен оплакванията по-горе се добавят атрофия на мускулите и деформация на вътреставната част на костите.

В генезата на хроничния синдром на белезнена обструкция се включват:

  • Обща слабост на Qi и Кръвта, което предполага по-лесна податливост на факторите на околната среда.
  • Натрупване на гъста течност „флегма“ в ставите с оформяне на оток
  • Недостатъчна функция на китайските черен дроб и бъбрек, които водят до недостатъчно хранене на сухожилията и костите и настъпващите в резултат промени в структурата и фунцията на ставите.

Лечение

 

Лечението според Традиционната Китайска Медицина на всеки един тип болезнени ставни Akupunktura-na-rakaпроблеми се свежда до премахването на болестотворните фактори, довели до тяхното развитие. Така например при всички видове болезнени синдроми на обструкция са намесени в различна степен както „вятъра“, така и студа и не на последно място влагата. Затова като общо правило трябва да се елиминира вятъра, да се разпръсне студа и да се намали и премахне влагата. В допълнение, както описах по-горе в генезата на заболяването се намесват и проблемите в черния дроб и бъбрека. Затова внимание трябва да се обърне и на тяхното лечение, като се подхрани кръвта и се засили огъня в бъбрека и се подсили енергията на „дълака“.

За лечението на синдрома се подбират 5 вида точки:

  • Далечни точки
  • Локални точки
  • Точки по съседство
  • Точки според подтипа на болезнения синдром
  • Общи точки

Далечните точки са разположени под коленете и лактите и лекуват проблеми в ставите разположени по хода на каналите далеч над мястото на иглоубождането. Те винаги се включват, за да направят съответните канали проходими и да премахнат обструкцията.

Локалните точки се избират според конкретно засугнатата става и са разположени в областта на ставата. В допълнение на тези, разположени върху меридианите съществуват и т.нар. аши точки, които когато не съвпадат с меридианните точки се убождат допълнително.

Точките по съседство са тези, които както подсказва името са разположени в съседство на ставата, но не непосредствено върху нея. За всяка конкретна става могат да се изберат такива точки в допълнение на локалните точки.

Точки според типа на болезнения синдром са т.нар. „точки MoxaterapijaВятър“, като се знае кои са за областта на главата, горния, долния крайник и гърба. Точките „Студ“ се манипулират със стимулиращ метод и за тях се изпалзва мокса. Главните са St36, Ren-6, Bl-10, Du-14, Du-3, Ren-4. Точките „влага“ са тези, които подобряват функцията на „китайския дълак“, част от които са разположени върху меридиана на дълака, други върху съчувствената точка на дълака или косвено подобряват неговата функция – St36. Точките „огън“ се използват най-вече в острите случаи, когато има зачервяване на ставата и се усеща повишаване на температурата на околните тъкани. Когато има костни деформация се използват две точки, а именно Bl-11, GB39.

Електроакупунктурата е съвременна методика, която дава възможност чрез помощта на многоElektroakupunktura слаб ток да се овладее болката и да се подобри проводимостта по каналите. По този начин болката се повлиява както симптоматично, така и патогенетично. Множество съвременни клинични изпитвания доказват ефективността на тази методика. Биохимичните изследвания проведени при пациентите след електроакупунктура установяват повишаване на нивата на т.нар. опиоидни субстанции, което обективно доказва ефективността на методиката /тук може да прочетете повече за начина на действие на електроакупунктурата/.

Разбира се може да се използват много противовъзпалителни препарати от българската , китайската и аюрведичната народна медицини.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

 

 

 

Към лентата с инструменти