Безпокойство

 

Безпокойството и неговите прояви според западната медицина

 

Безпокойството е нормална реакция, настъпваща в отговор на стреса. Като цяло тя помага да се справим с него. Когато обаче в резултат на безпокойството се развие постоянно и безпричинно чувство на страх или ужас, предизвикано от ежедневни провокиращи ситуации, то се превръща в инвалидизиращо заболяване.bezpokojstvo

Безпокойството може да се прояви под формата на различни състояния като: генерализирано безпокойство, панически атаки, обсцесивно – компулсивни разстройство, фобии и др.

Всяко от тези състояния има свои специфични особености, но при всички се наблюдават общи черти на притеснение, извънреден и необясним /ирационален/ страх и/или ужас.

Когато безпокойството стане хронично става дума за състояние на генерализирано безпокойство. Тогава случките от ежедневието стават причина за извънредно и неконтролирано безпокойство. В резултат настъпва невъзможност за функциониране в ежедневието, което може да се прояви и със симптоми на физическо ниво.

Генерализираното безпокойство може да настъпи на фона на други състояния на безпокойство /виж по-горе/, да се съпътства от депресивни състояния или злоупотреба с различни вещества.

На физическо ниво пациентите съобщават за:bezpokojstvo

  • Напрежение в мускулите
  • Извънредно изпотяване
  • Гадене
  • Студени и влажни длани
  • Трудност при преглъщане
  • Възбуда и нервност
  • Дискомфорт в стомашночревния тракт или диария
  • Раздразнителност
  • Умора
  • Безсъние

При някои пациенти безпокойството се проявява под формата на паническа атака. При тях се наблюдава група от симптоми, които се влошават бързо и достигат максимум за около 10 минути. При част от пациентите атаките се повтарят в рамките на месеци, докато при други са за кратък период /но много мощни/. Характерно е, че нежният пол е засегнат почти два пъти повече от мъжете.

Безпокойството според Традиционната Китайска Медицина /ТКМ/

 

Безпокойството според ТКМ се дължи на настъпил емиционален стрес, грешка в диетата, конституционална предразположеност и/или свърхнатоварBezpokojstvoване в работата.

Хроничното безпокойство се предизвиква от различни фактори като притеснение, страх, прекомерна радост, състояния на шок, вина, срам, тъга. Всяка от тези емоции може да доведе до състояние на “стагнация“ на енергията на организма „Qi“. Ако тя не се „разнесе“ настъпват други промени, които водят до „стаза на кръвта“ или до т.нар. „празна топлина“.

Различни органи се засягат в резултат на изброените причини, като всяка емоция се свързва с отределен орган. Прекалено силната емоция уврежда кореспондиращия орган. Когато настъпят съответни промени в енергетиката на органа, това предразполага към възникване на безпокойство и може да доведе до неговата поява. Обикновено към безпокойството се прибавят и специфични за органа оплаквания. Така например при увреда на сърцето пациентите се оплакват от „прескачания“. Когато се засегне „дълака“ пациентите са постоянно умислени върху определен проблем, като причината за тази умисленост не спира да ги тревожи и т.н.

Лечение на безпокойството

 

Традиционната китайска медицина използва акупунктурата Skalpakupunktura-pri-bezpokojstvoс изключителна успеваемост при лечение на безпокойството. Съществуват точки, които са специфични за засегнатия от съответна причина орган и отговарят за лечението на съответната съпътстваща симптоматика. Както споменах по-горе, при увреда на сърцето пациентите се оплакват от „прескачания“.  При увреда на „дълака“ се въртят в мислите си, те са постоянно угрижени и причината за тази умисленост не спира да ги тревожи. Ето защо е много важно анамнестично лекарят по китайска медицина да се ориентира в тази съпътстваща симптоматика, да се насочи към засегнатия орган и да използва специфичните за него точки. В допълнение има точки, за които се знае, че имат благоприятно въздействие върху психиката и които макар и несвързани с конкретния патогенетично засегнат орган са доказали своята ефективност. Част от тях са разположени върху главата, а други в периферията. Съществува и трета група точки, които се използват за уравновесяване на енергиите в горната и долната част на тялото, тъй като е известно, че част от причините за безпокойството се дължат на неправилен ток на енергията нагоре.

В заключение бих желал да подчертая чудесните възможности, които дава Традиционната Китайска Медицина за безлекарствено лечение на такъв сериозен за нашето съвремие проблем, какъвто е безпокойството. Неговото навременно лечение може да предотврати множество по-тежки проблеми, произлизащи от нелекуването и задълбочаването му.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

 

Към лентата с инструменти