Лечението на неврита на лицевия нерв с методите на традиционната китайска медицина започва непосредствено след установяване на заболяването. Използват се акупресура /обработване с пръстите на ръцете на акупунктурните точки/, акупунктура /поставяне на иглички в акупунктурните точки/, моксотерапия /нагряване на някои от акупунктурните точки с мокса/ и лазертерапия /използване на нискоенергиен терапевтичен лазер от клас IIIb/.Akupresura-pri-facialis

В най-острия стадий на заболяването се прави акупресура на точките на лицето от засегнатата страна. Акупунктурни игли се слагат само на здравата страна и на периферните точки разположени по ръцете и краката /в самото начало на противоположната на засегнатата страна/. Препоръчва се процедурите да се провеждат всеки ден.

След първата седмица се смята, че заболяването не е свръхостро, включва се акупунктура на болната страна и процедурите се разреждат. ПрезAkupunktura-pri-facialis вторарата седмица те се провеждат през ден, а от третата седмица два пъти седмично. Времето, което пациентите трябва да си отделят е минимум 30 минути /по възможност и малко повече/. Тук се включва времето за поставяне на иглите и 20 минути време, през което иглите остават на място и се стимулират. Не се изисква допълнителна подготовка на пациентите с изключение на препоръката да са закусили, като биха могли да не са пили кафе или много силен чай.

Електроакупунктурата обикновено се препоръчва на по-късен етап от развитието на Elekroakupunktura-pri-facialisзаболяването по време на втория курс на лечение /когато се налага/. Използва се минимален по сила ток, който предизвиква чувство на мравучкане от засегнатата страна. Чувството е по-скоро търсен ефект, от страна на пациента и лекаря и гарантира добрия ефект от въздействието на тока. Никога не се достига до болка при пациента, а напротив пациентът търси този ефект и е по този начин до голяма степен сам определя силата на тока.

Моксотерапията се добавя към конвенционалната акупунктура при тежките и при запуснатите Moxaterapijaслучаи, когато се използва метода на топлата игла. Така чрез запалването на мокса, прикрепена към иглата или придържана в определена позиция от терапевта, се загряват част от иглите на болната страна. Така се постига попълване на енергията Qi в засегнатите меридиани и се стимулира възстановяването на нейното нормално протичане по хода на меридианите.

Лазерпунктурата е най-съвременния метод за лечение, когато вместоLazerpunktura игла в част от точките се препоръчва да се използва мощен лазер от клас IIIb. Обикновено с него се облъчват точки, които са болезнени и разположени в непосредствена близост до ствола на лицевия нерв и непосредствено след излизането му от собствения костен канал на черепа.

Препоръки към пациентите: Не чакайте да се развият усложнения от недостатъчното лекуване на заболяването. Опитайте да ни намерите още през първите дни, когато възстановяването настъпва най-бързо. От друга страна трябва да се знае, че дори най-запуснатите случаи биха могли да имат добро повлияване от акупунктурата и комбинация от допълнителните методи на Традиционната Китайска Медицина /ТКМ/. Помнете, че минаги си струва да бъде направен опит за подобряване на състоянието. Контрактурите и синкинезиите са най-упоритите усложнения на заболяването, на които ТКМ може да помогне.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. /невролог, член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина/

 

Към лентата с инструменти