Болка в кръста – причини, диагностика и лечение

bolka-v-krastaБолката в кръста е най-често срещаното оплакване в човешката популация. Дължи се на много и различни причини част от които произхождат от гръбнака. Той представлява комплексна и сложна анатомична структура в която се преплитат костни елементи, поддържащия ги ставно-мускулен апарат. В допълнение в непосредствена близост са разположени нервни структури в лицето на коренчетата на периферните гръбначномозъчни нерви и хранещите ги съдове. Всяка от тези структури може да е причина или да допринесе за появата на болка в кръста.

 

Неврологичен преглед

 

Simptom-na-LasegИзследването на болката в кръста започва с влизането на пациентите в лекарския кабинет. Оценява се позата на пациента, при която пациентът обикновено държи ръката си на болната страна, леко е присвил „болния крак“ и е преместил тежестта на тялото си върху „здравия“ крак. Понякога пациентите са приведени напред в принудителна поза, като болката се влошава при опит за изправяне. Обикновено върху лицето на болните е изписана болка и изражението на лицето е на измъчен от страданието си човек. Поканени да заемат удобно място на стол в кабинета, често пациените отказват, заради притеснения от влошаване на болката и предпочитат да останат прави. В тежките случаи походката им е с малки крачки с минимално пристъпване върху болния крак и пренасяне на тежестта върху здравия крак. Обикновено част от мануално-медицинското изследване се извършва при изправено положение на пациента и за него можете да прочетете по-долу.

По време на неврологичния и мануално-медицинския статус се определя точната локализация на болката в кръста. Диференцира се дали тя обхваща задната или страничната част на крака, за което Nevrologichen-pregledобикновено пациентите се приканват да нарисуват болката си върху определени схеми със стилизирани човечета. Това насочва лекаря да мисли за конкретен сегмент на гръбначния стълб причиняващ оплакванията на пациента. В допълнение пациентът се приканва да се придвижи (при възможност) на пръсти и на пети, което допълнително затвърждава предварителните впечатления за засегнатия сегмент. В легнало положение се оценяват сухожилно-надкостните рефлекси, като се търси разлика в симетрията на тяхната изява между двата крака. Обикновено при засягане на коренче на съответното ниво кореспондиращия рефлекс е отслабен. Изследва се повърхностната сетивност, като обикновено в зоните на засягане чувствителността е намалена. Изследва се симптомът на Ласег, при който се определя ъгълът на поява на болка при повдигане на засегнатия крак.

 

Мануално-медицински преглед

 

manualen-pregledМануално-мединския преглед се осъществява чрез методите на мануалната диагностика. Тя започва в изправено положение на пациента, който е с гръб към лекаря. Оценява се позицията на таза, поясната част на гръбнака с т.нар. поясна лордоза, тонуса на мускулатурата в тази част на гръбнака, както и по-високо разположените гръдни сегменти на гръбначния стълб. Още тук може да се забележи, ако е налично, изкливяване на таза с евентуално променена височина от едната му страна. Едновременно се установяват свързаните с това променени позиции на т.нар. спини отпред и отзад, наличието на патологична кривина /сколиоза/ на поясния и гръдния отдел на гръбнак и промяната на тонуса на мускулите /хипертонус/ в непосредствена близост на гръбнака. Не трябва да се изпуска също оценката на свода на ходилата и височината и симетричността на коленните гънки. Всички тези находки ориентират специалиста по мануална медицина за възможната причина за оплакванията на пациента.

След това се провеждат динамични тестове за оценка на обема на движение в конкретния регион на гръбнака. Така например за поясния отдел представа дава навеждането на пациента напред /тест на Thomayer/, когато се преценява дали пръстите достигат до нужното ниво над земята, което в норма е 15-20 см. Недостигането на това ниво може да се дължи както на проблем в гръбнака, така и на скъсена мускулатура. Изследват се и останалите движения в поясния отдел в изправено положение на пациента, като терапевтът добива впечатление за т.нар. свободни от болка посоки на движение. Трябва да се отбележи, че ограничението на наклонът настрани в едната посока може да се дължи освен на проблем в един или повече гръбначни сегменти може да се дължи и на възпаление и скъсяване на т.нар. квадратен мускул на пояса – m. quadratus lumborum.

При подозрение за разлика в дължините на краката, на която се дължи болката в кръста и/или седалището, се установява разлика във височините на спините на хълбочните кости. От друга страна при наличие на такава асиметрия може да се касае за проблем в сакроилиачните стави. Двете заболявания се диференцират в седнало положение, когато при действително по-къс крак спините се изравняват, докато при проблем в сакроилиачните стави тази разлика се запазва.

Прегледът продължава в легнало положение, когато се търси локална болка в съответните гръбначни сегменти. При нейното установяване се продължава с диференциране на на т.нар. сегментарна симптоматика. Така се постига точна и прецизна топична диагноза, задължителна за провеждане на адекватна терапия с методите на мануалната медицина.

 

Образни и други изследвания (МРТ, КТ, Рентгенографии и ЕМГ/ЕНГ)

 

След снемане на историята на заболяването, провеждане на неврологичния и насочения монуално-медицински преглед се оценяват предоставените от пациента образни и други неврофизиологични изследвания (при липса на такива неврологът и специалист по мануална медицина обикновено продължава с лечението, като се ограничава в провеждането на мануалната терапия до специализирани масажни и релаксиращи техники и мобилизиращи методи). Най-често обикновената рентгенография е достатъчна, за да може лекарят да се ориентира какъв е проблема на пациента и до каква степен настъпилите в гръбначния стълб промени позволяват да се провежда мануална терапия пълния й обем. Само след изключване на някои заболявания чрез образните изследвания, лекарят може да прецени, че ще използва всички възможности на мануалната медицина.

MRI-na-diskova-herniaМного по-прецизна диагностика дава Компютърната Томография – Скенер, а най-информативна е Магнитно Резонансната Томография (МРТ). При Магнитния Резонанс меките тъкани са най-добре изобразени и дават най-ясна представа за типа и степента на изява на болестния процес. Най-често се установяват дискови пролапси (хернии) и доскови протрузии. Обикновено те са отговорни за оплакванията на пациентите. Разположени на широка основа част от тях предизвикват оплаквания в двата крака. Ако са по-изразени от едната страна оплакванията са само в единия от двата крака. Възможно е дисковите хернии да предизвикват само болка в кръста без тя да се разпространява по краката. Тогава не се установява засягане на коренчетата от промените и болката се дължи на другите болезнени структури на гръбнака.

Електромиографията (ЕМГ)/ Електроневрографията (ЕНГ) е друго изследване, което показва степента на увреда на съответното коренче и съпътстваните от това допълнителни промени.

 

Лечение и профилактика

 

Лечението на болката се извършва медикаментозно и немедикаментозно, а именно чрез методите на Мануалната Медицина и Акупунктурата.

Методите на лечение на болката в кръста с които Мануалната медицина разполага са: релаксиращи и/или мобилизиращи техники, вертебрални манипулации /директни, полуиндиректни, индиректни/, масажни техники и други.

Мануалният терапевт избира коя техника в кой от случаите да използва. Всяка притежава своите индикации и контраиндикации, предимства и недостатъци. Някои от техниките могат да предшестват другите, като улесняват тяхно провеждане или го правят изобщо възможно.

Grabnachna-MobilizacijaРелаксиращите /отпускащите/ техники обикновено подготвят пациента за провеждане на по-сложните мобилизационни и манипулационни техники. В отделни случаи те могат да са единствените, които се използват при конкретни болни.

Мобилизационните техники и мануалните манипулации са основните, с които борави мануалната терапия. Те се провеждат върху конкретен двигателен сегмент, състоящ се от два съседни прешлена и прилежащите му структури. По време и на двата вида техники структурите на двигателния сегмент се поставят в напрежение, което води след себе си оздравителните ефекти на мануалната терапия. Провеждането на техниките е прецизно, индивидуализирано, с малка амплитуда и голяма бързина и спазващо правилото за безболезнената посока на движение в сегмента.

Мануалната терапия представлява уникален по ефективност метод, който е в състояние едномемонтно да лиши пациентите както от остри, така и от хронични болки. От изключителна важност за трайността на постигнатите резултати е съдействието от страна на пациента по отношение провеждането на адекватна рехабилитация в домашни условия.

Akupunktura-za-bolka-v-krasta (450 x 600)Акупунктурата при т.нар. ниска болка в кръста е ефективна методика, доказала своята ефикасност в течение на хилядолетия. При нея се прави прецизна диагностика на давността на болката, точното й разположение, посоката й на разпространение било то към седалището или към крака (бедрото и/или подбедрицата) или към двете. В зависимост от давността на оплакванията, мястото на болката и нейната посока на разпространение се прави подбор на използваните акупунктурни точки.

Акупунктурата има следните предимства:

 • Процедурите не изискват предварителна подготовка на пациентите (добре е пациентите да не са гладни)
 • Не се налага да бъдат приемани в болница независимо, че се касае за микроинвазивна процедура
 • Пациентите могат веднага да се върнат към ежедневните си ангажименти (няма възстановителен период след махане на иглите)
 • Ефекта на иглоубождането продължава дълго след махането на иглите
 • Липса на страничните ефекти на лекарствата
 • Практически липса на какъвто и да било риск при поставяне от опитен иглотерапевт
 • Възможност по време на една процедура да се въздейства не само симптоматично върху болката, но и патогенетично върху причината довела до нея
 • Доказана ефективност чрез клинични изпитвания
 • Болката в кръста принадлежи към групата от 91 заболявания, за които Световната Здравна Организация препоръчва да бъдат лекувани с акупунктура

 

WHO-logoВсичко описано по-горе прави акупунктурата предпочитан метод на лечение за хората с остра болка в кръста, които водят здравословен начин на живот и нежелаещи да употребяват медикаменти. В допълнение тя е средство на избор при случаите с хронична болка и особено когато западните методи на лечение са се изчерпали (големия процент от пациентите), както и когато пациентите не са показани и липсва алтернатива на хирургичното лечение.

Електроакупунктура е по-нова методика в лечението на болката в кръста, при която към ефекта на поставените акупунктурни игли се добавя силата на електролечението. Чрез прилагането на слаб електрически ток се подобрява ефективността на акупунктурата особено в хроничните случаи .

Лазерпунктурата е най-модерното направление в лечението на болката в кръста. Лазерпунктурата се използва самостоятелно и в комбинация с мануална терапия. Тя представлява отлична възможност за пациентите, които не желаят да им бъдат поставяни игли, да се възползват от възможностите на акупунктурата без да се нарушава целостта на кожата им.

Приложени заедно мануалната терапия и акупунктурата представляват най-мощно „оръжие“ в борбата с болката в кръста. Ефективността на всяка от методиките е висока, но в комбинация гарантират бърз успех в справянето с болката и бързото връщане на пациентите към тяхното нормално ежедневие.

 

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. – секретар на Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания и член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина

Акупресура за отслабване

akupresuraАкупресурата е древна методика, която вероятно е по-стара от акупунктурата. При нея, чрез натиск в определени биологично-активни точки, се въздейства върху обменните процесите в организма. За всички пациенти, които изпитват страх или дискомфорт от иглолечението тя представлява отлична алтернатива. Провежда се на фона на съответна диета, набор от физически упражения за общо тонизиране на организма и такива за поддържане на коремната и тазобедрената мускулатура.

Акупресурата при затлъстяването се обосновава на принципите си за въздействие върху обмяната на веществата  (по специално върху минерално-водната обмяна) и намаляване на апетита. Така при въздейсвие върху определени точки се подобрява обмяната, изхвърлят се излишните течности от организма, както и изчезва „вълчия апети“. В областта на корема се стимулират точки, които подобряват усвояването на храната, което вторично намалява желанието Happy-womanза прием на голямо количество храни. По време на процедурата се правят поглаждащи пасажи по дължината на определени области на таза.

На пациентите се препоръчва да правят самостоятелно масажи на корема и/или подбедриците.

В заключение бих казал, че за всички пациенти с нежелание за прилагане на акупунктура е показана акупресурата. По подобие на акупунктурата нейните ефекти са се доказали във времето и биха помогнали на помогнат на всеки в усилията му за контрол върху теглото.

Автор на статията: Д-р Бужов д.м. /член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина/

 

Лечение на парезата на лицевия нерв с Акупунктура и други методи на Традиционната Китайска Медицина

Лечението на неврита на лицевия нерв с методите на традиционната китайска медицина започва непосредствено след установяване на заболяването. Използват се акупресура /обработване с пръстите на ръцете на акупунктурните точки/, акупунктура /поставяне на иглички в акупунктурните точки/, моксотерапия /нагряване на някои от акупунктурните точки с мокса/ и лазертерапия /използване на нискоенергиен терапевтичен лазер от клас IIIb/.Akupresura-pri-facialis

В най-острия стадий на заболяването се прави акупресура на точките на лицето от засегнатата страна. Акупунктурни игли се слагат само на здравата страна и на периферните точки разположени по ръцете и краката /в самото начало на противоположната на засегнатата страна/. Препоръчва се процедурите да се провеждат всеки ден.

След първата седмица се смята, че заболяването не е свръхостро, включва се акупунктура на болната страна и процедурите се разреждат. ПрезAkupunktura-pri-facialis вторарата седмица те се провеждат през ден, а от третата седмица два пъти седмично. Времето, което пациентите трябва да си отделят е минимум 30 минути /по възможност и малко повече/. Тук се включва времето за поставяне на иглите и 20 минути време, през което иглите остават на място и се стимулират. Не се изисква допълнителна подготовка на пациентите с изключение на препоръката да са закусили, като биха могли да не са пили кафе или много силен чай.

Електроакупунктурата обикновено се препоръчва на по-късен етап от развитието на Elekroakupunktura-pri-facialisзаболяването по време на втория курс на лечение /когато се налага/. Използва се минимален по сила ток, който предизвиква чувство на мравучкане от засегнатата страна. Чувството е по-скоро търсен ефект, от страна на пациента и лекаря и гарантира добрия ефект от въздействието на тока. Никога не се достига до болка при пациента, а напротив пациентът търси този ефект и е по този начин до голяма степен сам определя силата на тока.

Моксотерапията се добавя към конвенционалната акупунктура при тежките и при запуснатите Moxaterapijaслучаи, когато се използва метода на топлата игла. Така чрез запалването на мокса, прикрепена към иглата или придържана в определена позиция от терапевта, се загряват част от иглите на болната страна. Така се постига попълване на енергията Qi в засегнатите меридиани и се стимулира възстановяването на нейното нормално протичане по хода на меридианите.

Лазерпунктурата е най-съвременния метод за лечение, когато вместоLazerpunktura игла в част от точките се препоръчва да се използва мощен лазер от клас IIIb. Обикновено с него се облъчват точки, които са болезнени и разположени в непосредствена близост до ствола на лицевия нерв и непосредствено след излизането му от собствения костен канал на черепа.

Препоръки към пациентите: Не чакайте да се развият усложнения от недостатъчното лекуване на заболяването. Опитайте да ни намерите още през първите дни, когато възстановяването настъпва най-бързо. От друга страна трябва да се знае, че дори най-запуснатите случаи биха могли да имат добро повлияване от акупунктурата и комбинация от допълнителните методи на Традиционната Китайска Медицина /ТКМ/. Помнете, че минаги си струва да бъде направен опит за подобряване на състоянието. Контрактурите и синкинезиите са най-упоритите усложнения на заболяването, на които ТКМ може да помогне.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. /невролог, член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина/

 

Акупунктура, електроакупунктура и моксибустия при фибромиалгия

Традиционната китайска медицина подхожда комплексно върху проявите на фибромиалгията. Затова в борбата с основното оплакване при пациентите – болката се препоръчва използването на три вида точки. Първия тип са локалните /местните/ точки, втория тип са далечните точки и третия тип са точките според установената с китайската диагностика причина за възникване на заболяването.

При фибромиалгията е изключително важно при избора на местните точките да бъдат Bolezneni-tochki-na-shijata-pri-fibromyalgiaтестувани за локална болезненост. Това са т.нар. локални „а-ши“ точки. Когато се установи такава точка, най-доброто лечение за нея е тя да бъде атакувана чрез т.нар. сухо заигляне (поставяне на акупунктурна игла директно в болезнената точка) или чрез инжектиране в нея на анестетик. „А-ши“ точките могат да съвпадат с точки, разположени върху самите меридиани /акупунктурни точки/, а понякога са разположени в съседство с тях и представляват извънмеридианни точки. Независимо от това дали са налице меридианни или извънмеридианни болезнени точки има такива, които обикновено се използват за съответния регион:

 • За областта на шията има две главни точки – BL10, GB20
 • За областта на раменете има три главни точки – LI15, TB14, Jianneiling
 • За средната част на гърба – DU10, DU11, DU12, BL42.
 • За ръцете – SI3, TB5, TB8, LI4.
 • За областта на лакътя има три главни точки – LI11, TB10, SI8
 • За долната част на гърба и кръста – BL23, BL24, BL25, BL26, DU3
 • За бедрата и седалището – GB30, GB29
 • За областта на коленете – ST36, SP9, KI10, Liv8, GB34, BL40, SP10

Налице са и допълнителни близкоразположени точки, които могат да усилят действието на а-ши точките. Обикновено това са следващите или предходните точки по хода на съответните  меридиани, по хода на които има болезнени точки.

Според традиционната китайска медицина локалното Akupunktura-pri-fibromyalgiaвъздействие върху болезнените области се постига най-добре като се комбинират локалните и далечните точки. По този начин се осигурява свободното придвижване на енергията във вертикална посока т.е. в посока по хода на меридианите.

Далечните точки са разположени под коляното и лактите по хода на меридианите. Обикновено те се избират от съответния меридиан, но това не винаги е задължително. Така например те биха мохли да се изберат и според региона и тогава за една и съща област могат да се изберат точки отговарящи за съответния регион, а не специфично разположени върху съответния меридиан.

За да се засили още повече ефекта върху съответната област е добре да се осигури т.нар. хоризонтален ток на енергията „Qi“. Това се постига, като се използват близкоразположени точки от съседните и еднакви по заряд меридиани. За областта на рамото например има три Ян меридиана, които преминават от там. Когато като локална точка се използва точка от меридиана на тънкото черво например за засилване на хоризонталния ток на енергията се използват близки точки от двата съседни Ян меридиана.

Важно за избора на акупунктурни точки е и модела на засягане, който най-общо може да бъде от пълен и празен тип. Общото при повечето типове е наличието на „Влага“, която е основна като причина и в последствие като презентиращ симптом. Затова акупунктурата енасочена към елиминиране на влагата, подсилване на органите отговорни за нейното премахване, както и някои други специфични точки свързани със „стагнация на Qi“ и „стазата на кръвта“.

Електроакупунктурата е модерна методика, използваща съвременните възможности на Elektroakupunktura-pri-fibromyalgiaелектролечението заедно с традиционната акупунктура. Тя позволява да се преодолее застоя на енергията по хода на засегнатите меридиани. След определяне на болезнените акупунктурни точки и диференцирането на засягането на конкретните меридиани преминаващи през тях, може да се предприеме прилагането на много лек ток по хода на меридиана. Така чрез свързването на две акупунктурни точки разположени преди и след мястото на болката може да се постигне значително облекчение на оплакванията по време още на първата процедура. Повече за електроакупунктурата можете да прочетете тук.

И така съществуват множество възможности за повлияване на оплакванията на пациентите с фибромиалгия и в частност преодоляване на основното оплакване – болката. Към допълнителните методи за въздействие не бива да се забравя моксибустията, която приложена върху болезнените Moksoterapijaтригерни точки има отлични ефекти. Трябва да се подчертае не само моментната удовлетвореност на пациентите от терапията, но и дългосрочността на ефекта от нея. Така например акупунктурата с моксотерапията (три пъти седмично) са доказали по-дългосрочна ефективност от приложението на най-мощни обезболяващи средства включително опиоидни аналгетици (Zhonoguo и сътр. 2016). Неслучайно тази терапия се препоръчва горещо от всички запознати с лечението на това упорито заболяване.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

Хроничния простатит и болезнените точки на мускулите на тазовото дъно

Tazovo-danoСмята се, че когато симптомите на хроничния тазов болков синдром при мъжете не са свързани с инфекция /невъзпалителен абактериален хроничен простатит/, те биха могли да се дължат на настъпил хроничен спазъм, на скъсяване на мускулни влакна или оформяне на т. нар. тригерни /пускови/ точки в мускулите формиращи тазовото дъно. Проучвания показват, че при хистологично изследване в около 95% от случаите не се уставонява значително възпаление в тъканта на простатата.

Според някои автори съществува аналогия между наличието на тригерни точки в мускулите на шията и главата водещи до главоболие и болката в мускулите на малкия таз. Затова те наричат болката в областта на малкия таз при пациенти с хроничния тазов болков синдром „Главоболие в таза“. Това се потвърждава от докладваното от много мъже облекчение на болката при този синдром, чрез лекуването й с методи насочени към преодоляване на мускулния спазъм на мускулите изграждащи тазовото дъно.

Поради липсата на ясен болестен процес в простатата няколко изследователя проучват случаите на абактериален хроничен простатит. Такива са уролозите от Университета в Колорадо, които установяват при 88% от изследваните от тях 103 пациенти миофасциална чувствителност /болка в мускулите и обхващащите ги фасции/ в седалищната област и по-точно на тази около ануса. Тези пациенти страдат и от неефективна релаксация на мускулите на тазовото дъно. При същите пациенти е проведена и инвазивна уродинамика, която в 92.2% от случаите установява нарушена функция на мускулите на тазовото дъно.  Причината за нарушена мускулна дейност в описаните специфични мускули се дължи на т.нар. миофасциални тригерни точки. Те се проявяват като свръхчувствителни места в мускулите, които предизвикват спонтанна болка и/или са болезнени при допир. Някои автори смятат, че точно тези точки водят до нарушение на функцията на мускулите. Настъпва хронично съкращение на мускулатурата, което води до „контрактура“ на засегнатите мускули и не дава възможност на мускулите да се отпуснат и възстановят. Това води до персистиране на симптомите при синдрома на хронична тазова болка.

Наличието на хронично съкращение на тазовата мускулатура би могло да обясни наличието на непълно изпразване на уретрата в края на уринирането, както и изтичането на урина след края на уринирането. На това съкращение се отдава също и слабото отделяне на сперма на върха на оргазма при някои болни.

Наличието на взаимовръзка между първоначалната инфекция, проявила се с настъпването на Trigerna-tochkaсимптомите на остър простатит, и възникването на тригерните точки обикновено се обяснява по следния начин. В периода на диагностициране на острия простатит, по време на неговото лечение и след това съществува постоянно желание на пациента да се пребори с чувството за спешно уриниране. Това води до постоянно, съзнателно съкращение на мускулатурата на тазовото дъно от пациента и нейното свърхнатоварване. В резултат се развиват т.нар. тригерни точки, които сами по себе си се изявават с подобно чувство. В същото време културите от посявките на урина и еякулат са негативни.

Клиничното изследване на пациентите с хроничен тазов болков синдром започва с внимателно опипване на областта, където са основните оплаквания на пациента. Винаги се започва с диагностика на мускулите на тазовото дъно и едва след това се пристъпва към палпиране на простатата. Винаги се търси наличие на тригерни точки, тъй като тяхното присъствие дава ясни насоки за последващото лечение. Самото им наличие предполага тяхното лечение чрез прилагане на различни мануални и инструментални методики.

В лечението на тригерните точки се използват акупресура и акупунктура. При акупресурата сеAkupresura-pri-prostatit упражнява дозиран натиск в областта на тригерните точки. Той продължава докато се усети отпускане на съкратените мускулни влакна. Лекарят е този, който чрез чувствителността на своите пръсти преценява кога трябва да се преустанови терапията. Пациентите също имат усещане за отпускане и често дават ценна обратна връзка.

Акупунктурата цели да въведе в енергиен баланс организма, а в случаите на хроничен простатит и в частност областта на тазовото дъно. Специфичното в лечението на това заболяване и в случаите на наличие на тригерните точки е използването на метода на т.нар. сухо заигляне. Чрез него се цели да се отпуснат съкратените мускулни влакна, като се убожда нежно с игла групата на тези с най-голямо напрежение. Резултатът обикновено е мигновенен и е ясен индикатор за успеха от лечението. Повече за акупунктурата и електроакупунктурата при хроничния простатит може да прочететет тук. Съществуват и апартни методи на лечение на хроничния простатит, какъвто е Aparat-za-lazerpunkturaлазерпунктурата. При нея чрез използването на мощен лъч светлина се обработват акупунктурните точки. Благодарение на това се достига в дълбочина на местата, които са отговорни за привеждане в хармония на тазовото дъно. Апаратът който използа Д-р Бужов е с максимална мощност в областта на т.нар. ниско-интензивна лазерна терапия (LLLT). Работата с него осигурява максимален конфорт на пациентите, като се избягва понякога неприятното усещане на проникване на иглата в тялото на пациента. Повече за апарата за лазерпунктура можете да прочетете тук.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Епилепсия

EEG-pri-Epileptichen-pristapЕпилепсията се проявява с пристъпи с различен характер. При някои от тях пациентите губят съзнание /генерализирани пристъпи/, при други те са само объркани без да губят съзнание, а при трети се появава само откъслечна неврологична симптоматика – моторна, сетивна, такава дължаща се на вегетатимната нервна система или с психични прояви.

Епилептичните пристъпи се дължат на образуването на епилептогенно огнище, като при парциалните пристъпи то се намира в мозъчната кора или в структурите организирани в мрежи /амигдала, хипокамп/. При генерализираните пристъпи мозъчното огнище е в някъде в кръга образуван от кората, структура дълбоко в мозъка наречена таламус и завършващ отново в кората на мозъка.

Най-чести са генерализираните тонично-клонични пристъпи /тип Grand mal/ – 40% със загуба на съзнание,  следвани от вторично генерализираните тонично-клонични пристъпи -20%, комплексните парциални пристъпи – 20% и т.н.

Генерализираните клонично-тонични пристъпи /тип Grand mal/ протичат в три фази с различна продължителност. В първата фаза пациентите губят съзнание и се получава тонично съкръщение на екстензорните мускули на тялото /тялото се извива/ със спиране на дишането. Във втората фаза пациентите извършват неконтролирани редувания на съкръщение и отпускане на мускулатурата, което кара тялото да се свива и отпуска последователно. Третата фаза започва с постепенно възстановяване на дишането и връщане на съзнанието.

Генерализираните епилептични пристъпи се характеризират с едновременно засягане наEEG-pri-Epilepsia двете мозъчни хемисфери, което най-добре се документира чрез електроенцефалограма /ЕЕГ/ и което се дължи на генерализиран електричен разряд на невроните на мозъчната кора, таламуса и ретикуларната формация.

Съществуват много други видове генерализирани пристъпи, които не са тема на това изложение. При комплексните парциални пристъпи има промяна в яснотата на съзнанието. При парциалните пристъпи няма промяна в съзнанието и пациентите се оплакват от различни по характер симптоми било от неволево движение на крайници, различна сетивна сипмптоматика с изтръпване или парестезии по крайниците и тялото, комбинация от моторни и сензорни изживявания и много други.

Китайската традиционна медицина /ТКМ/ разглежда епилептичните пристъпи като феномени настъпващи поради натрупването на слуз в главата, която може да доведе до промяна в яснотата на съзнанието и дори до неговата загуба. ТКМ оценява, че някои от случаите се дължат на генетични причини и водят до пристъпи в детска възраст. Някои от пристъпите се предизвикват от епизоди на афект или ментални раздрази. В патогенезата на епилепсията се включват нарушения в енергетиката на меридианите на сърцето, бъбрека, черния дроб и дълака. Когато различни причини водят до покачване на янг енергията, появи се т.нар. вътрешен вятър и натрупаната слуз доведе до промяна в яснотата на съзнанието настъпва епилептичен пристъп.Aurikuloterapia-pri-epilepsia

Лечението на епилептичните пристъпи се провежда под контрола на невролог. За овладяване на трудните случаи към медикаментозното лечение се добавя провеждане на серия от процедури акупунктура. При по леките би могло да се подходи само с акупунктура. Особена полза имат пациентите с ненапълно овладяване на пристъпите с медикаменти, тогава когато се установяват резистентни на лечение случаи и конвенционалното лечение не дава нужния резултат, случаите когато пациентите имат проблеми с гълтането на лекарства, както и когато не желаят да приемат лекарства по различни причини.

Провеждат се цикли от по 10-15 процедури до овладяване на пристъпите. В лечението на епилепсията се изпалзва стандартна акупунктура с подбор на точки по тялото /не се слагат иглички по главата/и точки по ушната мида /аурикулотерапия/. За точките в ухото могат да се използват и Injectirane-na-vit. Bxпостоянни игли, които остават на място за определен период и продължават лечението извън кабинета на специалиста. Използва се също инжектиране в акупунктурни точки на важни за работата на мозъка витамини, като по време на всяка процедура се подбират 2 или 3 акупунктурни точки за тяхното прилагане. Необходимо е провеждането на около 10 такива процедури с последващ контрол на нивата на витамините и при необходимост повторение на курса.

Анатомия и място на увреда на лицевия нерв

Licev-nerv-majsto-na-nachalo

Анатомия на лицевия нерв в черепната кухина: Лицевият нерв произхожда от една част на главния мозък наречен мозъчен ствол. Самият мозъчен ствол се състои от няколко части и частта в която се намира ядрото и корена на лицевия нерв се нарича мост.

На повърхността на главния мозък лицевия нерв излиза в ъгъла оформен от моста и малкия мозък. След излизането си нервът навлиза в общ костен канал с друг нерв, а след това и в собствения си костен канал (Facial canal на картинката).

Анатомия на лицевия нерв след излизане от черепа: От черепа нервът излиза през отвор разположен между шиловидния (proc. Styloideus) и Licev-nervсисовидния (proc. Mastoideus) израстък и се разделя на няколко клона, които са отговорни за движението на лицевите мускули. Освен чисто моторни клончета лицевият нерв има още няколко вида влакна, които добавят функции към основната му функция да контролира мимиката на лицето. Първия тип влакна отговарят за слъзната секреция, втория тип влакна отговарят за контрола на малък мускул в средното ухо и оттам за нивото на звука, трети тип отговарят за вкуса в предните 2/3 на езика и секрецията на слюнчените жлези, а четвърти тип обезпечават чувствителността на част от външния ушен канал и малка зона зад ухото. Именно тези допълнителни функции на нерва помагат за определяне точното място на увреда на нерва вътре в собствения му канал.

И така „Къде може да се увреди лицевия нерв?“

 За съжаление лицевият нерв може да се увреди практически навсякъде /по цялата си дължина/ –MRT-pri-tumor-na-licevija-nerv от неговото ядро в главния мозък /номер 7 на картинката/ до мястото му на излизане от костния канал на черепа. В тази връзка се различава централна /в мозъка/ увреда на нерва и периферна /извън главния мозък/ увреда. Всяка от тези два вида увреда трябва да се прецизира, тъй като съществуват различни причини за увредата. В допълнение има много видове периферна увреда според мястото на проблема. Затова най-важната задача на невролога е да определи мястото на увредата и от там да разграничи възможната причина.

Централната увреда на нерва има типична клиника и там нещата са обикновено ясни. Характерно е, че обикновено със засягането на лицевия нерв страда и подезичния нерв /осигурява подвижността на езика/, както има и допълнителни находки от увредата на т.нар. дълги проводници на главния мозък.

Периферната увреда е по-комплицирана от гледна точка определяне мястото на увреда.

В тази връзка се разграничават следните синдроми:

 1. Синдром на увреда под отделянето на хорда тимпани /съдържа по-горе описаните Mesta na uvreda na-licevija-nervвкусови влакна и тези отговорни за секрецията на слюнчените жлези – буква D на картинката/ – тук са характерни всички симптоми на увреда на мускулите, за които е отговорен лицевия нерв: изглаждане на бръчките на лицето, невъзможност да се затвори окото и видимо придвижване на очната ябълка нагоре, увисване на устния ъгъл, невъзможност да се покажат зъбите, да се надуят бузите и да се подсвирква.
 2. Синдром на увреда над отделянето на хорда тимпани /буква С на картинката/– тук се добавя нарушение на вкуса, както и намаляване на слюнчената секреция от същата страна на увредата
 3. Синдром на увреда над отделянето на втория тип влакна описани по-горе, а именно тези на n. stapedius /буква В на картинката/– към оплакванията по-горе се добавя и повишена чувствителност към звуци поради невъзможността на нерва да контролира напрежението на слуховата мембрана.
 4. Синдром на увреда на ганглия на нерва /оградената с кръг зона на картинката/в собствения му костен канал – към всички по-горни симптоми се добавя и болка зад ухото в т.нар. зона на Hunt
 5. Синдром на увреда на лицевия нерв над отделянето на клончетата отговорни за слъзната секреция /буква А на картинката/ – допълнително се получава и сухота на окото от същата страна
 6. Синдром на увреда във вътрешния слухов проход, където той е разположен в непосредствена близост до нерва отговорен за слуха и равновесието – тук се добавят симптоми от увредата на този нерв
 7. Синдром от увредата на нерва в мястото му на излизане от главния мозък – в ъгъла между моста и малкия мозък – т.нар. синдром на понто-церебеларния ъгъл.

За правилното определяне на мястото на увреда и свързаната с него причина за възникване на оплакванията е изключително важно доброто познаване на анатомията на лицевия нерв и прилежащите му структури. Невролозите са най-добре запознати с диференциалната диагноза на увредата. Лечението на пърезата на лицевия нерв зависи от установената причина в резултат доброто клинично диференциално-диагностично миследе и на проведените допълнителни изследвания. Лечението чрез методите на Традиционната Китайска Медицина е неизменна част от лечението на пациентите с пареза на лицевия нерв. Тя разграничава централната от перифернатаfacialnervpalsy увреда на нерва и ги свързва с различни енергийни системи на тялото. Добрият специалист по ТКМ може да помогне изключително много за бързото възстановяване на пациента. Д-р Бужов е невролог с богат опит в лечението на пациенти с пареза на лицевия нерв. Като специалист невролог и практикуващ ТКМ той отговаря най-много на нуждите на пациентите за експертно мнение и лечение.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

Към лентата с инструменти