bolka-v-shijataБолката във врата може да настъпи спонтанно или след провокиращ момент, какъвто е например камшичния удар при пътно-транспортно произшествие. Тя може да се разполага локално в мястото на увредата, но може и да се разпространява по съседство. Така при пациенти с проблемни стави на шийния гръбнак болката може да се усеща в тила, челото или между лопатките. Затова щателното мануално-медицинско изследване има ключово значение за определяне на източника на болката.

Мануалният терапевт провежда следните диагностични процедури преди да дефинира точната локализация на проблема, водещ до оплакванията на пациента, при оплаквания от болка във врата. Той определя обема на движение в шийния гръбнак – глобално и по сегменти. Преглежда шийните прешлени, като акцентът е върху техните бодилести израстъци; изключение прави първият шиен прешлен /атлас/, който няма такъв и затова се палпират страничните маси на прешлена. Търси се сегментарна симптоматика, като се изследват съответни кожни гънки и се търси промяна в тяхната чувствителност и дебелина. В допълнение се палпират междупрешленните стави, като се дефинира точно мястото на болката, отговарящо на съответното ниво на увреда. За горните шийни сегменти /С1-2 и С2-3/ се търси разликата в чувствителността при т.нар. фрикция, което допълнително отдиференцира двете нива на увреда. Важно е специалистът да може да разчита образните изследвания като рентгенографии, компютърни томографии и магнитно-резонансни томографии за разпознаване на евентуалните причини довели до настъпване на болката.

Едва след определяне на нивото на увреда в конкретния сегмент се предприема провеждането на мануално-терапевтични процедури.

Shiina-manipulaciyaМануалната терапия използва различни мануални техники на въздействие върху шийния гръбнак. Част от тях са мекотъканни, а други въздействат върху ставите на шията. Мекотъканните техники са щадящи и високо-ефективни в леките случаи. Когато са засегнати ставите се налага провеждането на мануални мобилизации и манипулации. Всяка от мобилизациите и манипулациите има за цел възстановяване на обема на движение в конкретния гръбначен сегмент. След такова въздействие пациентите усещат моментално облекчение на болката и чувство на лекота и свобода на движение. Важно е точното въздействие, при спазването на правилата на добра медицинска практика. Ако са спазени индикациите и контраиндикациите работата върху шийния гръбнак е безопасна и ефективна процедура.

Akupunktura-pri-bolka-vav-vrataСпециалистът по традиционна китайска медицина разглежда болката във врата от гледна  точка на промените в тока на енергията в енергийната меридианна (канална) система на организма. За него е важно да се стимулира, подобри или възстанови локалния поток на жизнената енергия Qi, да се премахне стопа в тока на енергията “Qi” и/или кръвта “Xue”, както и да се стимулират обменните процеси в региона. Лекарят познава много добре анатомичните ориентири за работа в шийния гръбнак. Според китайската медицина се подбират различни акупунктурни точки в различните възрастови групи в зависимост от типа на промените в шията. В началото се наблюдават само повърхностни промени, които се дължат от блокиране на колатералите от патофактора вятър. Те водят до внезапни, но краткотрайни оплаквания на пациентите. С напредване на възрастта се намесват патофакторите студ и влага и се появяват възловидни удобелявания в шийната мускулатура с разпространение на болката към гърба и рамото. В още по-напреднала възраст болката в шията е индикатор на „слабо място“ на индивида и се характеризира с блок на кръвта “Xue” и нарушено движение на Qi в каналите. Във всеки от описаните по-горе синдроми се установяват характерни промени в пулса и езика. Така лекарят по китайска медицина отдиференцира моделите на увреда и подбира подходящо точки на въздействие.

Lekarstva_za_bolkaСлед провеждане на терапевтичните процедури и контрол на състоянието, по преценка на лекаря може да се изпишат медикаменти, които най-често включват витамини, противовъзпалителни или миорелаксиращи средства.

Болката във врата може да бъде изключително неприятна и дори инвалидизираща. Навременното търсене на специализирана медицинска помощ от невролог и използването на техниките на мануалната медицина и акупунктурата гарантират успешното справяне с проблема.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. – секретар на Българското Дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания (БДММВЗ) и член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина (БДТКМ)

Към лентата с инструменти