Парезата при неврит на лицевия нерв /фациалис/ и нейното лечение според западната и традиционната китайска медицина

 

Парезата при неврит на лицевия нерв /фациалис/ може да бъде изключително травмираща поради деформиране визиятаPareza-na-licevija-nerv-klinika на лицето и промяна на възприятието за собствената личност. Задачата на невролога и лекаря по традиционна китайска медицина е една и съща, а именно да възстанови нормалната визия на пациента във възможно най-кратък срок. Затова както неврологът, така и лекарят по традиционна китайска медицина препоръчват лечението да се започне веднага. То може да започне от първия ден на увредата и протича приблизително така:

В отделението по Нервни болести ще изяснят причината за настъпването на страданието и ще се определи най-вероятното анатомично място на увреда /тук можете да прочетете повече за анатомията и диференциалната диагноза на мястото на увреда на нерва /. Ще ви бъде снета анамнеза, за да се разбере дали парезата е свързана с простуден момент, дали настъпва след предходна инфекция напр. от грип или има друга причина. Ще Ви бъде направена първоначална електромиография, MRT-pri-tumor-na-licevija-nervкоято ще изясни къде точно по хода на нерва е настъпила увредата. Тя също ще служи и за основа за проследяване на възстановявителните процеси на нерва. При подозрения за сериозна анатомична причина – конфликт между нерва и друга структура в черепната кухина ще Ви бъде предложено провеждането на КТ /скенер/ с контраст или МРТ. В редки случаи за изясняването на генезата на заболяването може да се наложи и вземането на гръбначно-мозъчна течност.

След изясняването на причината ще започнат лечение, което включва lechenie-na-pareza-na-facialis-v-bolnicaобезводняващи и кортикостероидни средства, които да отбременят нерва от високото налягане в собствения му канал и по този начин да подобрят храненето му. В допълнение кортикостероидите упражняват и мощен противовъзпалителен ефект, който сам по себе си може да е отбъбващ. В допълнение се включва лечебен масаж и се дават упражнения, които сами правите пред огледалото.

В кабинета на Д-р Бужов ще погледнем на Вас от по-холистична гледна точка и ще добавим специфични за традиционната китайска медицина лечебни техники. Като Невролог ще обсъдя с Вас възможността за продължаване и модифициране на медикаментозно лечение на заболяването и щеAkupresura-pri-facialis Ви дам възможността да се лекувате комплекно, като към конвенционалната терапия се добавят акупресура /активиране с пръсти на енергийно активни точки по кожата на лицето/, акупунктура /поставяне на акупунктурни игли в биологично-активни точки по лицето/, електроакупунктура /засилване ефектите на акупунктурата чрез прилагане на много слаб и почти неуловим за Вас ток/, лазерпунктура /използване на съвременен лазер от клас IIIB с достатъчна мощност за активиране на биологично-активните точки/,   моксотерапия /нагряване с мокса съдържащи над 12 вида билки/и масаж. Akupunktura-pri-facialisВъзстановяването на пациентите обикновено настъпва бързо, но при по-тежките и при пациентите дошли след третия месец от началото на заболяването процесът е по-бавен. Препоръчва се към конвенционалното лечение провеждането на курс акупунктура от 10-12 процедури, като се следи за постигнатите резултати. Тежките случаи на пареза на лицевия нерв понякога изискват провеждането на втори и трети курс акупунктура, както и при необходимост курс козметична акупунктура за премахване на лицевата асиметрия. В случай на нужда от следващ курс се прави прекъсване от няколко дни /прочетете повече за лечението на парезата на лицевия нерв с методите на ТКМ/.

В заключение бих казал, че колкото по-рано започне лечението толкова резултати са по-добри. Бих препоръчал навременно консултиране, проведено по възможност веднага след настъпване на първите симптоми.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

Към лентата с инструменти