Шум в ушите – причини, честота, прояви и лечение

Шумът в ушите /тинитус/ често е хронично състояние. То може да възникне постепенно или Shum-v-ushiteвнезапно. Острото настъпване на шум в ушите трябва да се консултира от лекар-специалист УНГ и да се проведе задълбочен преглед. Понякога се касае за обикновено натрупване на ушна кал, но причината може да се дължи на далеч по-сериозни заболявания като някои тумори например. При изключване на локална причина от ушен произход, пациентът трябва да се консултира от лекар Невролог, като е добре предварително дасе направи скенер на главния мозък, за да се изключат някои причини /съдови или неопластични/ разположени вътре в черепа.

Статистиката сочи, че до 32% от населението има шум в ушите в определен период на живота си, като 20% сочат шума за тежък и влошаващ качеството им на живот.

Тинитусът е с различна честота и интензитет. Той може да бъде високочестотен и обикновено се свързва с проблеми в нервния апарат на слуховия орган. От друга страна настъпването на нискочестотен шум по-често се дължи на проводни нарушения. Нерядко височината на тона на шума съответства и на мястото на най-понижената слухова чувствителност в честотния спектър на слуха.

Шумът в ушите може да се чува само от пациента, а е възможно Provodno-narushenie-i-shum-v-ushiteи лекарят да го установи. Когато е субективен и се чува само от пациента той може да е в едното ухо, двете уши или вътре в главата. Кагато е обективно установим и от лекаря, то той често се дължи на съдова причина – артериовенозна-малформация, фистула или стеноза на някоя от големите артерии, кръвоснабдяващи мозъка.

Лечението на шумът в ушите се извършва с медикаменти, при които е установен ефект върху това оплакване. За съжаление понякога ефект не настъпва или той е незадоволителен. Тогава на помощ идва Традиционната Китайска Медицина, като провеждането на акупунктура не противоречи на приема на съответните медикаменти. Когато пациентите не желаят да приемат медикаменти или те не постигат желания резултат иглотерапията представлява ефективна алтернатива за оплакванията на пациентите.

Шумът в ушите според Традиционната Китайска Медицина

Традиционната китайска медицина разграничава няколко вида шум в ушите. След изключванеShum-v-ushite на сериозните причини за заболяването /например артерио-венозни малформации и други съдови проблеми в и извън черепа, както и туморни формации/ традиционната китайска медицина представлява отлично допълнение и/или алтернатива на медикаментозното лечение за пациентите. Причината е, че западната медицина рядко може да помогне напълно за изчезване на шума и лекарственото лечение не винаги дава очакваните положителни резултати /понякога са нужни месеци за настъпване на ефекта от лечението/. Затова възможността да се използва потенциала на това „алтернативно“ лечение представлява огромен шанс за пациентите.

Традиционната Китайска Медицина /ТКМ/ обикновено разглежда шумът в ушите като резултат на различни фактори някои от които са емоционалното напрежение и стреса, свръхнатоварването на работното място, напредването на възрастта, грешките в диетата, ежедневната и ексцесивната полова активност, излагането на силни шумове и др.

Поставянето на диагнозата се извършва след снемане на Tochki-za-shum-v-ushiteдетайлна анамнеза, физикалния преглед с определяне състоянието на езика и щателно изследване на пулса. Определя се височината на тона, като тя обикновено отговаря на типа нарушение, а именно шумът в ниския регистър се дължи на „състояния на недостиг“ и обратно шумът във високия регистър обикновено се дължи на „състояния на излишък“ . Всяко от тези състояния се диференцира допълнително съобразно спецификата на допълнителните оплаквания на пациентите (нерядко шумът в ушите се съпътства от световъртеж, чувство за тежест и замайване на главата). Така лекарят насочва вниманието си към тези органи според учението на ТКМ, които най-вероятно са отговорни за оплакванията. Засегнати енергийно може да са черния дроб, дълака, бъбрека или сърцето. Веднага след това лекарят по ТКМ започва лечение с акупунктура.

Всяко от така диагностицираните състояния има специфична схема на лечение. Провежда се серия от процедури /между 10 и 12/, като ефектът се наблюдава обикновено след 3-та, 4-та процедура /възможно е такъв да настъпи и след първа процедура при навременно проведена консултация/.

Прогноза при лечение с акупунктура

Пациентите съобщават за значително облекчение по отношение на интензитета на шума. Възможно е постоянния шум да изчезне напълно, да намалее значително както по интензитет, така и по продължителност, като се описват както епизоди на пълна липса на шум, така и на такива редувани с неговото наличие но в значително по-слаба степен. При всички положения качеството на живот на пациентите се подобрява, като намаляват и/или изчезват много от съпътстващите оплаквания, провокирани от наличието на шума.

Мануална терапия при шум в ушите, главоболие и световъртеж

Когато шумът в ушите се съпътства от главоболие и Manualna-manipulaciya-C2-3световъртеж е необходимо да се провери състоянието на шийния гръбнак и по-точно състоянието на горните сегменти на шийната част на гръбначния стълб. При установени промени е препоръчително провеждането на мануална терапия от опитен мануален терапевт, с цел привеждане на съответните сегменти в правилна позиция и изключване на шията като причина за главоболието, световържежа и шума в ушите. Когато те са причина, е възможно моментално корегиране на оплакванията. След провеждане на затвърждаващи ефекта 2-3 процедури, оплакванията на пациентите изчезват. Препоръчва се периодичен контрол на 3- 4 месеца.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

Към лентата с инструменти