Преждевременната еякулация е най-честото полово оплакване при мъжете и засяга 20-30% от prejdevremenna-ejakulacijaтях. Определенията за преждевременна еякулация обхващат три основни характеристики, а именно: кратко време между проникването във влагалището и еякулацията, липса или малък контрол върху еякулацията и негативни последици от това /например емоционални такива/.

Съвременната медицина определя инхибиторите на обратното захващане на серотонина (SSRIs) и по-специално Пароксетин и Дапоксетин като средство на избор за лечение на ПЕ. Много пациенти не желаят да приемат тези медикамент най-често поради наличието на странични ефекти и поради ангажимента за приемането им в дългосрочен план. За всички тях, а и за тези които не желаят приемането на химични продукти за лечение и са избрали още на първа стъпка алтернативните методи акупунктура и лазерпунктура представлява отлична алтернатива.

Акупунктурата като метод на лечение датира от най-малко 2500 години и е част от системата наAkupunktura здравеопазването на Китай. Най-общо теорията на акупунктурата е свързана с възприятието за потоци енергия, които се движат в човешкото тяло и са задължителни за живота и здравето на индивида. Различни видове нарушения на тези потоци водят до настъпване на заболявания. Целта на акупунктурата е чрез използването на акупунктурните точки по кожата, да корегира тези потоци и да приведе движението на енергията в тях в норма.

Според традиционната китайска медицина при пациентите с преждевременната еякулация са налице два модела на енергийна дисхармония.

Първият касае младите пациенти и е свързан с дисхармонията между сърцето и бъбрека. Касае се най-общо за дефицит на „ин“ и излишък на „ян“ и по-специално за сърдечен огън с дефицит на неговата „ин“ енергия. Обикновено спонтанно на тези пациенти им става много  топло, изпотяват се често през нощта, усещат слабост в коленете и кръста и понякога изпитват световъртеж. Те могат да забележат, че езикът им е зачервен и да усетят, че пулсът им е леко ускорен. Често болните споделят, че водят напрегнат начин на живот и/или са под постоянен стрес.

Лечението на младите пациенти е комплексно. Целта му е да се постигне хармония между „ин“prejdevremenna-ejakulacija и „ян“ в организма. Затоа е необходимо, както да се подхрани енергията „ин“  на организма, така и да се успокои сърдечния огън. Съществуват точки, за които е известно, че корегират „ин“ дефицита /напр. Преден Среден Меридиан 4 разположена на корема; Бъбрек 6 и Дълак-Панкреас 6 на подбедрицита/ и такива, които са отговорни за успокояване на сърдечния огън /напр. Сърце 8 на ръката близо до китката/. В допълнение пациентите трябва да поддържат ритъма на своя сексуален живот, както и да „приземят“ половия контакт до акт свързан с изпитване на взаимно удоволствие и наслаждението /в тази насока се налага провеждането понякога и на психотерапевтична консултация/. В комплекното лечение на ПЕ се включва и масаж на стъпалата, като най-често се работи по хода на бъбречния меридиан. Не на последно място се включва и ауриколотерапия, като изборът на точките е свързан с кондициониране на нервната и пикочо-половата системи.

Вторият модел на енергийна дисхармония касае по-възрастните пациенти, които не „успяват даprejdevremenna-ejakulacija-pri-vazrastni-pacienti задържат енергията „Чи“ на бъбрека“. Обикновено на тези болни им е студено, имат студени крайници, потят се със студена пот и имат чести позиви за уриниране. При тях се използва мокса, като се се моксират точки отговорни, както за „ин“, така и за „ян“ енергиите на тялото /напр. Преден Среден Меридиан 6 на корема, Пикочен Мехур 23 на гърба , Бъбрек 7 на подбедриците и др/. В допълнение се работи и по един от чудесните меридиани, преминаващ по предната повърхност на тялото.

Акупунктурата при пациенти с преждевременна еякулация позволява без приложението на медикаменти да бъдат постигнати резултати близки до тези получени чрез лекарствата и по-добри от тези постигнати с плацебо. Тя представлява добра алтернатива за всички пациенти, за които приемът на медикаменти не е решение. В допълнение съществува възможност за поддържане на ефекта чрез провеждане на сеанси през различен период от време. Приложението на акупунктурата не е свързано с настъпването на нежелани лекарствени реакции. Психологическата бариера за поставяне на игли се преодолява бързо. Появата на болка е краткотрайна и само при пробиване на кожата. При правилно поставени игли липсва какъвто и да било дискомфорт. Лазерпунктурата може да се използва самостоятелно или в комбинация с конвенционалната акупунктура и може да бъде алтернатива за тези, които не желаят поставянето на игли. В ръцете на опитен специалист по традиционна китайска медицина акупунктурата представлява безценен помощник за преодоляване, както на преждевременната еякулация, така и на редица свързани болестни нарушения /каквато е например еректилната дисфункция/.

Клинични изпитвания:

В съвременната научна литература акупунктурата като метод на лечение на ПЕ е описана в трудовете на Chen и сътр. /2009 г./ и Sunay и сътр. /2011 г./. И двамата автори заключават, че акупунктурата е успешен метод за лечение на ПЕ, когато е приложена при подходящите пациенти. Така например включените в прочуването на Sunay и сътр. пациенти са хетеросексуални, полово активни, с продължителност на половата връзка поне 6 месеца, при които липсват други полови нарушения включително еректилна дисфункция. Пациентите с хронични психиатрични, системни заболявания /захарен диабет, хипертония, злоупотреба с алкохол и други субстанции/, инфекции на пикочните пътища и такива използващи медикаменти са били изключени от проучването.

Различните школи използват различни схеми на лечение. Така например Chen и сътр. използват две групи точки, които редуват по време на лечението. Първата група се състои от т.нар. свързващи /шу/ точки, а втората е насочена към възстановяване на „ин“ енергията и потушаване на „чернодробният огън“. Sunay и сътр. от своя страна използват допълнителни точки с широки индикации, които разпределят правилно енергията между горната и долнага част на тялото.

Последните клинични изпитвания показват, че е удачно да се комбинира приема на Пароксетин с приложение на средночестотна електрична стимулация в акупунктурните точки (Li T и сътр. 2015).

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

Към лентата с инструменти