Lasegue signНеврологичния преглед се извършва от специалист невролог, като включва провеждане на неврологично интервю (снемане на неврологична анамнеза), изследване на пълен неврологичния статус, определяне на необходимостта от провеждане на допълнителни уточняващи диагнозата изследвания и тяхното фактическо извършване. Неврологичният преглед започва с влизането на пациента в кабинета на лекаря. По време на прегледа се оценяват рефлексите, сетивността, двигателната дейност, координацията на движенията, походката, говора, състоянието на черепно-мозъчните нерви и висшите корови функции. Пълният неврологичен статус може да се последва от допълнителни насочени физикални или инструментални проби, които са специфични за определена част на нервната система.

Nevrologichno-izsledvaneКъм всяка голяма група изследвания е възможно провеждането на множество допълнителни проби до леглото на болния, които да направят диференциалната диагноза възможна.

Продължителността на неврологичния преглед и снемането на неврологичния статус е между 30 и 60 минути и не е необходима предварителна подготовка на пациента. Рядко се налага по-дългото му провеждане и ако това се случи, е свързано с извършването на уточняващи диагнозата допълнителни изследвания.

Поставянето на неврологичната диагноза е процес, който изисква задълбочени познания и опит. Правилно поставената диагноза гарантира правилното планиране и осъществяване на лечебния процес.

Vertebralna-mobilizacijaМануалната медицина, като отделна подспециалност, дава множество решения в насока поставяне на точна топична диагноза при пациентите с болки във врата, гърба и кръста. Тя успешно диференцира сегментарната симптоматика  и насочва към конкретния засегнат гръбначен сегмент. Така при тази най-често срещана неврологична симптоматика, специалистът по мануална медицина може едномоментно да облекчи или да премахне остро настъпилата или хронична болка при пациентите.

Suho-zaigljaneВ последните години се насочва вниманието към т.нар. сухо миофасциално заигляне, което се превръща в безценна част от арсенала на съвременния невролог. Когато се установи болка в определени повърхностни точки на тялото, се провежда допълнително изследване и търсене на най-болезнените точки в съответния мускул. Установено е, че с тази методика се постига изключително бързо и ефективно преодоляване на болката при пациентите, когато е проведена от специално обучен и опитен специалист.

В кабинета си Д-р Бужов предлага по-горе описаните методики, като в случаите на необходимост препоръчва и провеждането на акупунктура.

Автор: Д-р Борян Бужов д.м. /невролог и специалист по Мануална Медицина и Традиционна Китайска Медицина/

 

 

 

Към лентата с инструменти