Zamraznalo-ramoБолката в рамото се дължи на различни причини. Част от тях са ограничени в самата раменна става, съседните стави обуславящи безболезнената подвижност на раменния пояс  и прилежащите структури /мускули, сухожилия, ставни връзки/ или са отдалечени – проблеми в шийния гръбнак.

Когато се оценява болката в рамото трябва да се снеме детайлна анамнеза и да се проведе детайлен преглед, за да може лекарят да се ориентира за засегнатите структури на раменния пояс. Необходимо е да се предоставят при наличност образни изследвания на раменната става, а при съмнения за проблем в шията да се направят и снимки на шийния гръбнак.

Раменния пояс е комплексна структура. Към него принадлежат няколко стави – раменна става, акромиоклавикуларна, стерноклавикуларна и торакоскапуларни стави. Необходимо е  при оценката на болката в рамото да се проведе последователно изследване и ставната игра на всяка от тези четири стави. Така се определя степенно ангажиране на всяка от тях.

Izsledvane-na-ramenna-stavaРаменната става е ставата с най-голям обем движение в човешкото тяло. Като такава тя има склонност да страда при най-различни травматични въздействия. Изследването започва с активно движение от страна на пациента в рамото във флексия, екстензия, абдукция и аддукция и установяване на движението с най-голяма болезненост. Впоследствие лекарят извършва същите и допълнителни комбинирани движения пасивно и срещу съпротивление. Провежда се палпация на болезнените зони на ниво кожа, мускули /откриване на тригерни точки/, и сухожилия /в специфични позиции на ръката за най-често засегнатите сухожилия на мускулите движещи раменната става/.

При съмнения за ангажиране на шийния гръбнак се извършва сегментарно изследване на шийните гръбначни сегменти. При установяване на тяхното ангажиране и вероятна причинно-следствена връзка с болката в рамото, се извършва мануална манипулация в конкретния гръбначен сегмент. При ангажиране на раменната става от проблем в шията отговорни обикновено са сегменти С4-5, С5-6. Повече за диагностиката и лечението на болката в рамото, предизвикана от проблеми в шията прочетете тук.

Manualna_terapija_na_zamraznalo_ramoЛечението на болката в рамото се извършва чрем методите на мануалната медицина и тези на традиционната китайска медицина. Провеждането на мануално-медицинските техники в областта на рамото са насочени към една или повече от ставите изграждащи раменния пояс. След поставянето на правилната диагноза терапията е високо ефективна. Използват се специфични техники за всяка от ставите – раменна, стерно-клавикуларна, акромио-клавикуларна и скапуло-торакалната стави. Обикновено пациентите усещат моментално облекчение на болката и степенно подобрение на обема на движение в раменния пояс. След провеждане на между 3 и 5 процедури пациентите са практически възстановени.

Venduzoterapija_na_ramenna_stavaМануалната терапия се комбинира чудесно с методите на традиционната-китайска медицина : акупунктура, моксотерапия, електроакупунктура и вендузотерапия. Възможно е използването на един или комбинация на повече от един от посочените методи. В пресните случаи пациентите получават облекчение още след първата процедура, докато при хроничните ефект настъпва след провеждането на няколко процедури. Обикновено един курс лечение се състои от минимален брой 10 процедури. Повече за използването на методите на традиционната китайска медицина при лечение на пациенти с болка в рамото може да процетете тук.

Kortikosteroid-v-ramenna-stavaМакар и изключително рядко някои от пациентите не се повлияват в достатъчна степен от използването на който и да е от по-горе посочените методи. Тогава на помощ на лекаря идва инжекционното поставяне на кортикостероид или комбинация на кортикостероид и анестетик. Това се прави много внимателно в максимална близост до източника на болката и би могло да доведе до мемонтално изчезване на остатъчните оплаквания на пациентите.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. – секретар на Българското Дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания (БДММВЗ) и член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина (БДТКМ)

 

 

Към лентата с инструменти