Болка в кръста или лумбосакрална болка

 

Bolka-v-krastaБолката в кръста е най-често срещаното оплакване в човешката популация. Тя се дължи се на много и различни причини, част от които произхождат от гръбнака. Гръбначният стълб представлява комплексна и сложна анатомична структура, в която се преплитат костни елементи и поддържащия ги ставно-мускулен апарат. В непосредствена близост са разположени нервни структури в лицето на гръбначно-мозъчните коренчета и произлизащите от тях периферни нерви и хранещите ги съдове. Всяка от тези структури може да е причина или да допринесе за поява на болка в кръста.

 

Неврологичен преглед

 

Nevrologichen pregledИзследването на болката в кръста започва с влизането на пациентите в лекарския кабинет. Оценява се позата на пациента, при която пациентът обикновено държи ръката си на болната страна, леко е присвил „болния крак“ и е преместил тежестта на тялото си върху „здравия“ крак. Понякога пациентите са приведени напред в принудителна поза, като болката се влошава при опит за изправяне. Обикновено върху лицето на болните е изписана болка и изражението на лицето е на измъчен от страданието си човек. Поканени да заемат удобно място на стол в кабинета, често пациените отказват, заради притеснения от влошаване на болката и предпочитат да останат прави. В тежките случаи походката им е с малки крачки с минимално пристъпване върху болния крак и пренасяне на тежестта върху здравия крак. Обикновено част от мануално-медицинското изследване се извършва при изправено положение на пациента и за него можете да прочетете по-долу.

По време на неврологичния и мануално-медицинския статус се определя точната локализация на болката в кръста. Диференцира се дали тя обхваща задната или страничната част на крака, за което обикновено пациентите се приканват да нарисуват болката си върху определени схеми със Simptom-na-Lasegстилизирани човечета. Това насочва лекаря да мисли за конкретен сегмент на гръбначния стълб причиняващ оплакванията на пациента. В допълнение пациентът се приканва да се придвижи (при възможност) на пръсти и на пети, което допълнително затвърждава предварителните впечатления за засегнатия сегмент. В легнало положение се оценяват сухожилно-надкостните рефлекси, като се търси разлика в симетрията на тяхната изява между двата крака. Обикновено при засягане на коренче на съответното ниво кореспондиращия рефлекс е отслабен. Изследва се повърхностната сетивност, като обикновено в зоните на засягане чувствителността е намалена. Изследва се симптомът на Ласег, при който се определя ъгълът на поява на болка при повдигане на засегнатия крак.

 

Мануално-медицински преглед

 

Manualno-medicinski-pregled
Manualno-medicinski-pregled

Мануално-мединския преглед се осъществява чрез методите на мануалната диагностика. Тя започва в изправено положение на пациента, който е с гръб към лекаря. Оценява се позицията на таза, поясната част на гръбнака с т.нар. поясна лордоза, тонуса на мускулатурата в тази част на гръбнака, както и по-високо разположените гръдни сегменти на гръбначния стълб. Още тук може да се забележи, ако е налично, изкливяване на таза с евентуално променена височина от едната му страна. Едновременно се установяват свързаните с това променени позиции на т.нар. спини отпред и отзад, наличието на патологична кривина /сколиоза/ на поясния и гръдния отдел на гръбнак и промяната на тонуса на мускулите /хипертонус/ в непосредствена близост на гръбнака. Не трябва да се изпуска също оценката на свода на ходилата и височината и симетричността на коленните гънки. Всички тези находки ориентират специалиста по мануална медицина за възможната причина за оплакванията на пациента.

След това се провеждат динамични тестове за оценка

Manualno-medicinsko-testuvane
Manualno-medicinsko-testuvane

на обема на движение в конкретния регион на гръбнака. Така например за поясния отдел представа дава навеждането на пациента напред /тест на Thomayer/, когато се преценява дали пръстите достигат до нужното ниво над земята, което в норма е 15-20 см. Недостигането на това ниво може да се дължи както на проблем в гръбнака, така и на скъсена мускулатура. Изследват се и останалите движения в поясния отдел в изправено положение на пациента, като терапевтът добива впечатление за т.нар. свободни от болка посоки на движение. Трябва да се отбележи, че ограничението на наклонът настрани в едната посока може да се дължи освен на проблем в един или повече гръбначни сегменти може да се дължи и на възпаление и скъсяване на т.нар. квадратен мускул на пояса – m. quadratus lumborum.

При подозрение за разлика в дължините на краката, на която се дължи болката в кръста и/или седалището, се установява разлика във височините на спините на хълбочните кости. От друга страна при наличие на такава асиметрия може да се касае за проблем в сакроилиачните стави. Двете заболявания се диференцират в седнало положение, когато при действително по-къс крак спините се изравняват, докато при проблем в сакроилиачните стави тази разлика се запазва. Повече за проблемите в сакроилиачните стави може да прочетете тук.

Прегледът продължава в легнало положение, когато се търси локална болка в съответните гръбначни сегменти. При нейното установяване се продължава с диференциране на на т.нар. сегментарна симптоматика. Така се постига точна и прецизна топична диагноза, задължителна за провеждане на адекватна терапия с методите на мануалната медицина.

 

Образни и други изследвания (МРТ, КТ, Рентгенографии и ЕМГ)

 

XRay-BL_3След снемане на историята на заболяването, провеждане на неврологичния и насочения монуално-медицински преглед се оценяват предоставените от пациента образни и други неврофизиологични изследвания (при липса на такива неврологът и специалист по мануална медицина обикновено продължава с лечението, като се ограничава в провеждането на мануалната терапия до специализирани масажни и релаксиращи техники и мобилизиращи методи). Най-често обикновената рентгенография е достатъчна, за да може лекарят да се ориентира какъв е проблема на пациента и до каква степен настъпилите в гръбначния стълб промени позволяват да се провежда мануална терапия пълния й обем. Само след изключване на някои заболявания чрез образните изследвания, лекарят може да прецени, че ще използва всички възможности на мануалната медицина.

 

Много по-прецизна диагностика дава Компютърната Томография – Скенер, а най-информативна е Магнитно Резонансната Томография (МРТ). При Магнитния Резонанс меките тъкани са най-добре изобразени и дават най-ясна представа за типа и степента на изява на болестния процес. Най-често се установяват дискови пролапси (хернии) и доскови протрузии. Обикновено те са отговорни за MRI-na-diskova-herniaоплакванията на пациентите. Разположени на широка основа част от тях предизвикват оплаквания в двата крака. Ако са по-изразени от едната страна оплакванията са само в единия от двата крака. Възможно е дисковите хернии да предизвикват само болка в кръста без тя да се разпространява по краката. Тогава не се установява засягане на коренчетата от промените и болката се дължи на другите болезнени структури на гръбнака.

Електромиографията (ЕМГ) е друго изследване, което показва степента на увреда на съответното коренче и съпътстваните от това допълнителни промени.

 

Лечение и профилактика

 

Лечението на болката се извършва медикаментозно и немедикаментозно, а именно чрез методите на Мануалната Медицина и Акупунктурата.

При медикаментозното лечение се изписват медикаменти от групата на Нестероидните Противовъзпалителни Средства (НСПВС), миорелаксанти и витамини от група Б. В допълнение биха могли да се предложат някои хранителни добавки с доказан мек противовъзпалителен ефект (напр. Босвелия).

Методите на лечение на болката в кръста с които Мануалната медицина разполага са: релаксиращи и/или мобилизиращи техники, вертебрални манипулации /директни, полуиндиректни, индиректни/, масажни техники и други.

Мануалният терапевт избира коя техника в кой от случаите да използва. Всяка притежава своите индикации и контраиндикации, предимства и недостатъци. Някои от техниките могат да предшестват другите, като улесняват тяхно провеждане или го правят изобщо възможно.

Релаксиращите /отпускащите/ техники обикновено подготвят пациента за провеждане на по-сложните мобилизационни и манипулационни техники. В отделни случаи те могат да са единствените, които се използват при конкретни болни.

Manualna-terapia-pri-niska-bolka-v-krastaМобилизационните техники и мануалните манипулации са основните, с които борави мануалната терапия. Те се провеждат върху конкретен двигателен сегмент, състоящ се от два съседни прешлена и прилежащите му структури. По време и на двата вида техники структурите на двигателния сегмент се поставят в напрежение, което води след себе си оздравителните ефекти на мануалната терапия. Провеждането на техниките е прецизно, индивидуализирано, с малка амплитуда и голяма бързина и спазващо правилото за безболезнената посока на движение в сегмента.

Мануалната терапия представлява уникален по ефективност метод, който е в състояние едномемонтно да лиши пациентите както от остри, така и от хронични болки. От изключителна важност за трайността на постигнатите резултати е съдействието от страна на пациента по отношение провеждането на адекватна рехабилитация в домашни условия.

Akupunktura-za-bolka-v-krasta (450 x 600)Акупунктурата при т.нар. ниска болка в кръста е ефективна методика, доказала своята ефикасност в течение на хилядолетия. При нея се прави прецизна диагностика на давността на болката, точното й разположение, посоката й на разпространение било то към седалището или към крака (бедрото и/или подбедрицата) или към двете. В зависимост от давността на оплакванията, мястото на болката и нейната посока на разпространение се прави подбор на използваните акупунктурни точки.

Акупунктурата има следните предимства:

  • Процедурите не изискват предварителна подготовка на пациентите (добре е пациентите да не са гладни)
  • Не се налага да бъдат приемани в болница независимо, че се касае за микроинвазивна процедура
  • Пациентите могат веднага да се върнат към ежедневните си ангажименти (няма възстановителен период след махане на иглите)
  • Ефекта на иглоубождането продължава дълго след махането на иглите
  • Липса на страничните ефекти на лекарствата
  • Практически липса на какъвто и да било риск при поставяне от опитен иглотерапевт
  • Възможност по време на една процедура да се въздейства не само симптоматично върху болката, но и патогенетично върху причината довела до нея
  • Доказана ефективност чрез клинични изпитвания
  • Болката в кръста принадлежи към групата от 91 заболявания, за които Световната Здравна Организация препоръчва да бъдат лекувани с акупунктура

 

Всичко описано по-горе прави акупунктурата предпочитан метод на лечение за хората с остра болка в кръста, които водят здравословен начин на живот и за нежелаещите да употребяват медикаменти. В допълнение тя е средство на избор при случаите с хронична болка и особено когато западните методи на лечение са се изчерпали (големия процент от пациентите), когато пациентите не са показани и липсва алтернатива на хирургичното лечение.

 

WHO logoЛечението с акупунктура на ниската болка в кръста се препоръчва от Световната Здравна Организация.

 

Електроакупунктура е по-нова методика в лечението на болката в кръста, при която към ефекта на поставените акупунктурни игли се добавя силата на електролечението. Чрез прилагането на слаб електрически ток се подобрява ефективността на акупунктурата особено в хроничните случаи. Повече за електроакупунктурата прочетете тук.

Лазерпунктурата е най-модерното направление в лечението на болката в кръста. Лазерпунктурата се използва самостоятелно и в комбинация с мануална терапия. Тя представлява отлична възможност за пациентите, които не желаят да им бъдат поставяни игли, да се възползват от възможностите на акупунктурата без да се нарушава целостта на кожата им. Повече за лазерпунктурата може да прочетете тук.

 

Приложени заедно мануалната терапия и акупунктурата представляват най-мощно „оръжие“ в борбата с болката в кръста. Ефективността на всяка от методиките е висока, но в комбинация гарантират бърз успех в справянето с болката и бързото връщане на пациентите към тяхното нормално ежедневие.

 

Podpisna snimkaАвтор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. – секретар на Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания и член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина

Към лентата с инструменти