Акупунктурата е методика с хилядолетна история. Тя е доказала своята ефективност във времето, като на нея се е разчитало в Китай и други азиатски държави от дълбока древност. Неслучайно най-старите източници, документиращи практикуването на акупунктурата, датират от преди повече от 5000 години.

Akupunkturni_tochkiТрадиционната Китайска Медицина /ТКМ/ и в частност акупунктурата се основава на разбирането за потоци енергия, които циркулират в нашето тяло по т.нар. меридиани или канали. Чрез използването на фини като косъм иглички, лекарите практикуващите ТКМ повлияват върху потока на енергията в избраните за това канали. Основната идея е, че чрез въвеждането на игличките в точки по пътя на меридианите, може да се ребалансират настъпилите дисхармонии в тялото и да се повлияе на болестните процеси. Така се постига позитивно повлияване на оплакванията на пациентите, задвижване на оздравителните процеси в тялото и достигане до оздравяване на организма. Смята се, че акупунктурните иглички могат да намалят излишното, да увеличат недостатъчното, да затоплят студеното, да охладят горещото, да повдигнат падащото и т.н.

ТКМ разпознава 365 класически акупунктурни точки, към които трябва да се добавят новите акупунктурни точки и т.нар. извънмеридианни точки, като по този начин се достига до общ брой от над 2000 точки за практическо използване. В действителност лекарят по ТКМ използва по-ограничен брой точки и обикновено той не превишава 150 точки.

Според ТКМ циркулацията на енергията в тялото се осъществява по мрежа от карали, състояща се от 12 основни и 8 допълващи канали и от 15 колатерала. Този постоянен ток на енергията е задължителен за нормалното протичане на жизнените процеси в организма. При настъпването на блок в циркулацията, равновесието между Ин и Ян се нарушава и може да настъпи болестен процес. Чрез използването на акупунктура се постига възстановяване на нормалния ток на енергията. Тя представлява най-ефективната методика за постигане на този ефект, като многократно превъзхожда по този показател масажа и акупресурата.

Akupunkturni-tochkiВъзможностите да използаме в нашето съвремие акупунктурата, като една от основните методики за позитивно повлияване на здравето, представлява безценен помощник на практикуващите го дипломирани лекари в реализиране на пълноценен лечебен процес. Желая на всички пациенти, колеги и техни близки, решили да се възползват от тази много специална лечебна методика, да имат щастието да изпитат нейните многобройни позитивни ефекти върху своето здраве, тонуса и самочувствието си, както и да запазят за дълго и непроменено най-голямото богатство, а именно ЗДРАВЕТО!

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. /невролог и специалист по Мануална Медицина и Традиционна Китайска Медицина, член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина/

 

 

Към лентата с инструменти