Традиционната китайска медицина подхожда комплексно върху проявите на фибромиалгията. Затова в борбата с основното оплакване при пациентите – болката се препоръчва използването на три вида точки. Първия тип са локалните /местните/ точки, втория тип са далечните точки и третия тип са точките според установената с китайската диагностика причина за възникване на заболяването.

При фибромиалгията е изключително важно при избора на местните точките да бъдат Bolezneni-tochki-na-shijata-pri-fibromyalgiaтестувани за локална болезненост. Това са т.нар. локални „а-ши“ точки. Когато се установи такава точка, най-доброто лечение за нея е тя да бъде атакувана чрез т.нар. сухо заигляне (поставяне на акупунктурна игла директно в болезнената точка) или чрез инжектиране в нея на анестетик. „А-ши“ точките могат да съвпадат с точки, разположени върху самите меридиани /акупунктурни точки/, а понякога са разположени в съседство с тях и представляват извънмеридианни точки. Независимо от това дали са налице меридианни или извънмеридианни болезнени точки има такива, които обикновено се използват за съответния регион:

  • За областта на шията има две главни точки – BL10, GB20
  • За областта на раменете има три главни точки – LI15, TB14, Jianneiling
  • За средната част на гърба – DU10, DU11, DU12, BL42.
  • За ръцете – SI3, TB5, TB8, LI4.
  • За областта на лакътя има три главни точки – LI11, TB10, SI8
  • За долната част на гърба и кръста – BL23, BL24, BL25, BL26, DU3
  • За бедрата и седалището – GB30, GB29
  • За областта на коленете – ST36, SP9, KI10, Liv8, GB34, BL40, SP10

Налице са и допълнителни близкоразположени точки, които могат да усилят действието на а-ши точките. Обикновено това са следващите или предходните точки по хода на съответните  меридиани, по хода на които има болезнени точки.

Според традиционната китайска медицина локалното Akupunktura-pri-fibromyalgiaвъздействие върху болезнените области се постига най-добре като се комбинират локалните и далечните точки. По този начин се осигурява свободното придвижване на енергията във вертикална посока т.е. в посока по хода на меридианите.

Далечните точки са разположени под коляното и лактите по хода на меридианите. Обикновено те се избират от съответния меридиан, но това не винаги е задължително. Така например те биха мохли да се изберат и според региона и тогава за една и съща област могат да се изберат точки отговарящи за съответния регион, а не специфично разположени върху съответния меридиан.

За да се засили още повече ефекта върху съответната област е добре да се осигури т.нар. хоризонтален ток на енергията „Qi“. Това се постига, като се използват близкоразположени точки от съседните и еднакви по заряд меридиани. За областта на рамото например има три Ян меридиана, които преминават от там. Когато като локална точка се използва точка от меридиана на тънкото черво например за засилване на хоризонталния ток на енергията се използват близки точки от двата съседни Ян меридиана.

Важно за избора на акупунктурни точки е и модела на засягане, който най-общо може да бъде от пълен и празен тип. Общото при повечето типове е наличието на „Влага“, която е основна като причина и в последствие като презентиращ симптом. Затова акупунктурата енасочена към елиминиране на влагата, подсилване на органите отговорни за нейното премахване, както и някои други специфични точки свързани със „стагнация на Qi“ и „стазата на кръвта“.

Електроакупунктурата е модерна методика, използваща съвременните възможности на Elektroakupunktura-pri-fibromyalgiaелектролечението заедно с традиционната акупунктура. Тя позволява да се преодолее застоя на енергията по хода на засегнатите меридиани. След определяне на болезнените акупунктурни точки и диференцирането на засягането на конкретните меридиани преминаващи през тях, може да се предприеме прилагането на много лек ток по хода на меридиана. Така чрез свързването на две акупунктурни точки разположени преди и след мястото на болката може да се постигне значително облекчение на оплакванията по време още на първата процедура. Повече за електроакупунктурата можете да прочетете тук.

И така съществуват множество възможности за повлияване на оплакванията на пациентите с фибромиалгия и в частност преодоляване на основното оплакване – болката. Към допълнителните методи за въздействие не бива да се забравя моксибустията, която приложена върху болезнените Moksoterapijaтригерни точки има отлични ефекти. Трябва да се подчертае не само моментната удовлетвореност на пациентите от терапията, но и дългосрочността на ефекта от нея. Така например акупунктурата с моксотерапията (три пъти седмично) са доказали по-дългосрочна ефективност от приложението на най-мощни обезболяващи средства включително опиоидни аналгетици (Zhonoguo и сътр. 2016). Неслучайно тази терапия се препоръчва горещо от всички запознати с лечението на това упорито заболяване.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м.

Към лентата с инструменти