EEG-pri-Epileptichen-pristapЕпилепсията се проявява с пристъпи с различен характер. При някои от тях пациентите губят съзнание /генерализирани пристъпи/, при други те са само объркани без да губят съзнание, а при трети се появава само откъслечна неврологична симптоматика – моторна, сетивна, такава дължаща се на вегетатимната нервна система или с психични прояви.

Епилептичните пристъпи се дължат на образуването на епилептогенно огнище, като при парциалните пристъпи то се намира в мозъчната кора или в структурите организирани в мрежи /амигдала, хипокамп/. При генерализираните пристъпи мозъчното огнище е в някъде в кръга образуван от кората, структура дълбоко в мозъка наречена таламус и завършващ отново в кората на мозъка.

Най-чести са генерализираните тонично-клонични пристъпи /тип Grand mal/ – 40% със загуба на съзнание,  следвани от вторично генерализираните тонично-клонични пристъпи -20%, комплексните парциални пристъпи – 20% и т.н.

Генерализираните клонично-тонични пристъпи /тип Grand mal/ протичат в три фази с различна продължителност. В първата фаза пациентите губят съзнание и се получава тонично съкръщение на екстензорните мускули на тялото /тялото се извива/ със спиране на дишането. Във втората фаза пациентите извършват неконтролирани редувания на съкръщение и отпускане на мускулатурата, което кара тялото да се свива и отпуска последователно. Третата фаза започва с постепенно възстановяване на дишането и връщане на съзнанието.

Генерализираните епилептични пристъпи се характеризират с едновременно засягане наEEG-pri-Epilepsia двете мозъчни хемисфери, което най-добре се документира чрез електроенцефалограма /ЕЕГ/ и което се дължи на генерализиран електричен разряд на невроните на мозъчната кора, таламуса и ретикуларната формация.

Съществуват много други видове генерализирани пристъпи, които не са тема на това изложение. При комплексните парциални пристъпи има промяна в яснотата на съзнанието. При парциалните пристъпи няма промяна в съзнанието и пациентите се оплакват от различни по характер симптоми било от неволево движение на крайници, различна сетивна сипмптоматика с изтръпване или парестезии по крайниците и тялото, комбинация от моторни и сензорни изживявания и много други.

Китайската традиционна медицина /ТКМ/ разглежда епилептичните пристъпи като феномени настъпващи поради натрупването на слуз в главата, която може да доведе до промяна в яснотата на съзнанието и дори до неговата загуба. ТКМ оценява, че някои от случаите се дължат на генетични причини и водят до пристъпи в детска възраст. Някои от пристъпите се предизвикват от епизоди на афект или ментални раздрази. В патогенезата на епилепсията се включват нарушения в енергетиката на меридианите на сърцето, бъбрека, черния дроб и дълака. Когато различни причини водят до покачване на янг енергията, появи се т.нар. вътрешен вятър и натрупаната слуз доведе до промяна в яснотата на съзнанието настъпва епилептичен пристъп.Aurikuloterapia-pri-epilepsia

Лечението на епилептичните пристъпи се провежда под контрола на невролог. За овладяване на трудните случаи към медикаментозното лечение се добавя провеждане на серия от процедури акупунктура. При по леките би могло да се подходи само с акупунктура. Особена полза имат пациентите с ненапълно овладяване на пристъпите с медикаменти, тогава когато се установяват резистентни на лечение случаи и конвенционалното лечение не дава нужния резултат, случаите когато пациентите имат проблеми с гълтането на лекарства, както и когато не желаят да приемат лекарства по различни причини.

Провеждат се цикли от по 10-15 процедури до овладяване на пристъпите. В лечението на епилепсията се изпалзва стандартна акупунктура с подбор на точки по тялото /не се слагат иглички по главата/и точки по ушната мида /аурикулотерапия/. За точките в ухото могат да се използват и Injectirane-na-vit. Bxпостоянни игли, които остават на място за определен период и продължават лечението извън кабинета на специалиста. Използва се също инжектиране в акупунктурни точки на важни за работата на мозъка витамини, като по време на всяка процедура се подбират 2 или 3 акупунктурни точки за тяхното прилагане. Необходимо е провеждането на около 10 такива процедури с последващ контрол на нивата на витамините и при необходимост повторение на курса.

Към лентата с инструменти