„Замайването“, което пациентите изпитват може да варира от много леко такова до много тежък Svetovartej световъртеж със загуба на баланс. При наличие на истински световъртеж пацинетите усещат като че ли обектите наоколо се въртят. Това може да бъде постоянно, пристъпно при определени обстоятелства или да настъпва само при промяна на позата. Често не се касае за истински световъртеж, а за усещане на потъване и издигане. Нерядко замайването се съпровожда и от различен по височина и сила шум в ушите.

Причините за настъпване на тези оплаквания могат да се намират по цялото протежение на възприятието за позиция и движение в пространството – от периферния орган намиращ се във вътрешното ухо до мястото на възприемане и осъзнаване на това усещане в главния мозък. Приема се, че ако причините са в главния мозък то се касае за централна увреда и за всички промени извън него за периферна Vatreshno_uhoувреда. Характерно за периферната увреда е острото начало и по-тежката, но по-краткотрайна симптоматика. При централната увреда оплакванията са по-леки, но по-продължителни.

Лечението на световъртежа се осъществява с медикаменти от различни групи, като основните представители са Бетасерк, Арлеверт, Дименхидринат и др.

В случаите на т.нар. бенигнено пароксизмално позиционно вертиго се препоръчва изпълняването на упражнения, които да намалят чувствителността на вестибуларния апарат към промените във вътрешното ухо.

Нерядко промени във високите сегменти на шийната част на гръбначния стълб С0-С1, С1-Manualna_terapia_na_shijaС2, С2-С3 могат да предизвикат чувство на световъртеж. Нерядко те се съпровождат от главоболие, шум в ушите, чувство за чуждо тяло в гърлото и др. След провеждане на мануална диагностика се прилага манулна манипулация в съответния сегмент. Методът е високоефективен и дава възможност с една,две или три процедури да се корегират оплакванията на пациента. След всяка манипулация се прави проверка за установените сегментарни симптоми. Ако те продължават да са налични, независимо от успешно проведената манипулация, то тогава се заключава, че причината не се дължи на увредите в междупрешленните стави на съответните нива.

Традиционната китайска медицина не различава Akupunkturaпериферна от централна увреда. Тя традиционно работи с образи, които отговарят на настъпилите промени в организма. Обикновено световъртежът е тежък и се съпровожда от други оплаквания, които помагат за определяне на типа на настъпилата увреда. Различават се два основни типа нарушения – от пълен и празен тип. Когато нарушенията са от „пълен тип“ симптомите се свързват с настъпил излишък. Доста често се касае за повишаване на чернодробната енергия Qi и по-точно на нейната Yang компонента. Това може да се съпровожда от настъпването на симптоми на „чернодробен вятър“. Нерядко оплакванията се дължат на натрупване на т.нар. „патологична влага“, съпроводено от съответни допълнителни оплаквания. Затова в лечението на тези състояния на излишък е необходимо да се „отнеме“ от настъпилите болестни промени с цел привеждане в енергиен баланс на организма. Изключително добро е повлияването на състоянието на пациентите с бързо намаляване на основните оплаквания.

При нарушенията от „празен тип“ световъртежът е по-лек и често Moksoterapijaсе касае по-скоро за чувство на замайване. Независимо от това обаче те притесняват пациентите, тъй като са продължителни и също имат някои доста неприятни съпътстващи симптоми. Така например ако се касае за „недостатъчност на кръв и Qi“, то пациентите страдат от лош апетит, лошо качество на съня, чувство на прескачане на сърцето и т.н. Друга честа причина е „отслабването и настъпването на недостатъчност на бъбречната жизнена енергия“. Тогава в допълнение настъпват и оплаквания от нискочестотен шум в ушите, лоша концентрация и памет, болки в гърба и коленете и т.н.

Лечението с акупунктура на състоянията от пълен и празен тип е изключително ефективно. За всяка от различните причини довела до двата типа традиционната китайска медицина дава отлична алтернатива на пациентите. Често пациентите не получават задоволително облекчение на оплакванията си в резултат на лечението с конвенциолните средства на западната медицина. Както тогава, така и в началните етапи на остро настъпил световъртеж пациентите могат да се възползват от възможностите на този древен и доказал се в хилядолетията метод на лечение.

Автор на статията: Д-р Борян Бужов д.м. /невролог и специалист по Мануална Медицина и Традиционна Китайска Медицина/

 

 

Към лентата с инструменти