Хроничния простатит и болезнените точки на мускулите на тазовото дъно

Смята се, че когато симптомите на хроничния тазов болков синдром при мъжете не са свързани с инфекция /невъзпалителен абактериален хроничен простатит/, те биха могли да се дължат на настъпил хроничен спазъм, на скъсяване на мускулни влакна или оформяне на т.

Към лентата с инструменти